👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse åk 3

Skapad 2021-01-12 14:19 i Tollarps skola Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vad åker snabbast ner för en rutschkana, en gymnastiksko eller en isbit? Detta kommer du att ta reda på då vi under några veckors tid kommer att arbeta med kraft och rörelse.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • begreppen tyngdkraft, friktion och jämvikt.

Vi kommer att:

 

 • göra olika undersökningar för att skapa förståelse för de olika begreppen.
 • dokumentera arbetet i No/So-boken.
 • arbeta enskilt, i par och i grupp
 • titta på filmer

 

 Bedömning

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Kraft och rörelse åk 3

Du är på väg mot målet.
Du når målet.
Tyngdkraft, friktion och jämvikt
Du kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • NO   3
Jämföra resultat
Du kan göra jämförelser mellan dina egna och andras resultat.
 • NO   3
Fältstudier och undersökningar
Du kan utföra enkla undersökningar utifrån tydliga instruktioner.
 • NO   3