Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2021-01-12 14:24 i Österbyskolan Östhammar
År 8, Religion: Kristendomens historia. Ett fem veckor långt arbetsområde som sträcker sig från åren efter Jesus död då kristendom blev en egen religion till och med Martin Luthers reformationsrörelse.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
"Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor." (Lgr11) Det här arbetsområdet handlar om kristendomen, om dess uppkomst och utveckling. Kristendomen är den religion som historiskt sett haft störst betydelse för vårt svenska samhälle. Kristendomen så som vi känner den idag är långt ifrån en enhetlig religion. Du kommer att få lära dig mer om kristendomens utveckling från en enda kyrka till dagens tre större inriktningar: den katolska, den ortodoxa och den protestantiska kyrkan. Du kommer också läsa om vad som är typiskt för de tre inriktningarna. Även hur kristendomen har utvecklat sig i Sverige ska vi ta upp under detta tema.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med kristendomen genom att ha korta genomgångar på lektionerna och arbeta med olika former av uppgifter. Vi kommer att gå igenom kristendomens historia, kristendomens tre olika inriktningar, prata om kristna symboler, urkunder och riter. Även den svenska kristna historien kommer att tas upp.

 

 

Bedömning - vad och hur

Bedömning

Bedömning sker genom att du visar din förmåga att:
-kort kunna jämföra kristendom och judendom ( Det gör vi efter arbetsområdet Kristendom)
-använda vanligt förekommande ord och begrepp inom religion

Bedömning sker genom att du visar dina faktakunskaper om religionens:
- heliga rum, platser, symboler och ritualer
- grundtankar
- levnadsregler
- Historia 
- De tre inriktningarna

Bedömningen sker genom:


- Diskussioner

- tar del av hur du besvarat olika frågeställningar under lektionstid

- skriftlig kunskapskontroll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: