👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola 8E Historia Revolutioner

Skapad 2021-01-12 14:30 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Historia
En revolution är när ett lands politiska, sociala eller ekonomiska system förändras radikalt och snabbt. Vi ska under detta avsnitt titta närmare på tre olika revolutioner, den amerikansk, den franska och den ryska. Vi ska ställa oss frågan varför revolutionerna sker och hur de förändrade samhällena. Vi ska också jämföra revolutionerna för att undersöka vilka skillnader och likheter som finns.

Innehåll

 

Planering

 

 

 

Vecka

Tisdag (80)

Onsdag (80)

Fredag (40)

Hemma

2

1400-1600

Genomgång

1400-1600-talet. Viktiga förändringar: idéer, uppfinningar, upptäckter.

 

Läs i Clio

Nya tiden

Upptäcktsresor

Den vetenskapliga revolutionen

 

Arbete med text och frågor från SO-rummet.

 

Film: Världens historia del 6 – revolutioner.

Läxa till onsdag vecka 3: Titta klart på filmen Världens historia del 6 – revolutioner och svara på frågor i Forms.

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202516

 

3

Amerikanska revolutionen

Genomgång Upplysningen.

 

Läs text om Upplysningen (Finns i Teams)

 

Läs i Clio

Upplysningen

USA – Amerikanska revolutionen

USA – Revolutionens betydelse

 

Parvis arbete med tidslinje

Genomgång

Amerikanska revolutionen

 

Introduktion till analysmodell.

 

Parvis arbete med analysmodell kring orsaker till och konsekvenser av amerikanska revolutionen.

 

 

Arbete med tidslinje

 

Gemensam sammanfattning av vad ni har skrivit från igår.

Repetera genomgångarna.

Lär dig begreppen till Upplysningen och amerikanska revolutionen.

Plugga in händelseförloppet till amerikanska revolutionen.

Läs i Clio

Upplysningen

USA – Amerikanska revolutionen

USA – Revolutionens betydelse

 

4

Franska revolutionen

Genomgång Franska revolutionen

 

Läs i Clio

Franska revolutionens orsaker

Franska revolutionens förlopp

Frihet, jämlikhet broderskap

Franska revolutionens följder

 

Parvis arbete med analysmodell kring orsaker till och konsekvenser av franska revolutionen.

 

Arbete med tidslinje

Arbete med tidslinje

 

Övningsuppgift

Jämför Amerikanska och Franska revolutionen.

 

Läxförhör

Upplysningen och amerikanska revolutionen. Begrepp och händelseförlopp.

 

Gemensam sammanfattning av jämförelsen från i onsdags..

Repetera genomgången.

Lär dig begreppen till franska revolutionen.

Plugga in händelseförloppet till franska revolutionen.

Läs i Clio

Franska revolutionens orsaker

Franska revolutionens förlopp

Frihet, jämlikhet broderskap

Franska revolutionens följder

 

 

 

 

5

Ryska revolutionen

Genomgång

Ryska revolutionen

 

Läs i Clio

Ryska revolutionens orsaker

Oktober-revolutionen

Ryska revolutionens följder

 

Arbete med tidslinje

Parvis arbete med analysmodell kring orsaker till och konsekvenser av ryska revolutionen.

 

Hemarbete pga utvecklingssamtalArbete med tidslinje och analysmodell

Läxförhör

Franska revolutionen. Begrepp och händelseförlopp.

 

Gemensam sammanfattning av vad ni har skrivit från onsdagen.

Repetera genomgången.

Lär dig begreppen till ryska revolutionen.

Plugga in händelseförloppet till ryska revolutionen.

Repetera orsakerna till och konsekvenserna av de andra två revolutionerna (Analysmodellen)

 

6

Bedömning

Ny planering

Skriftlig bedömnings-uppgift: Jämför ryska revolutionen med antingen den franska eller amerikanska revolutionen.

Ny planering

 

 

 

 

 

 

Arbetsform

 

Vi kommer att ha genomgångar på varje veckas tema. Ni kommer att få arbeta med tidslinjer där ni skriver kort fakta om olika händelser. Vi ska öva på att föra mer utvecklade resonemang kring orsaker till och konsekvenser av historiska händelser genom att använda en analysmodell. Ni kommer också att få läsa en del både i Clio samt andra texter.

 

 

 

Bedömning

 

Dina kunskaper bedöms genom aktivt deltagande i de olika övningarna under lektionstid, genom läxförhör samt en skriftlig bedömningsuppgift.

 

Material

 

 

 

Avsnitt i Clio

 

Nya tiden (Vecka 2)

 

Upptäcktsresor (Vecka 2)

 

Den vetenskapliga revolutionen (Vecka 2)

 

Upplysningen (Vecka 3)

 

USA - Amerikanska revolutionen (Vecka 3)

 

USA - Revolutionens betydelse (Vecka 3)

 

Franska revolutionens orsaker (Vecka 4)

 

Franska revolutionens förlopp (Vecka 4)

 

Frihet, jämlikhet broderskap (Vecka 4)

 

Franska revolutionens följder (Vecka 4)

 

Ryska revolutionens orsaker (Vecka 5)

 

Oktober-revolutionen (Vecka 5)

 

Ryska revolutionens följder (Vecka 5)

 

 

 

Filmer

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202516 (Världens historia del 6 – Revolutioner)

 

 

 

Texter i Teams (ligger under SO/Filer/Material)

 

 

 

Matriser

Hi
Historia 7-9

E
C
A
FAKTAKUNSKAPER
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
RESONEMANG
Orsaker, konsekvenser
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Värderingar, levnadsvillkor
Människans levnadsvillkor påverka tiden människan lever i
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Samband
Kultur, migration, politik och levnadsvillkor
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
PERSPEKTIVBYTEN
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan dra enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. Och eller samhället och individen
Eleven kan dra utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet Och eller samhället och individen
Eleven kan dra välutvecklade och välunderbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. Och eller samhället och individen
KÄLLKRITISK DISKUSSION
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften,
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften,
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften