👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering VT-21 SO

Skapad 2021-01-12 14:34 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 SO (år 1-3)
Grovplanering VT-21 SO

Innehåll

V. 2-7 Historia ANTIKENS GREKLAND OCH ROM

Under kommande 2 veckor kommer vi arbeta på distans med arbetsområdet Antiken. Förhoppningsvis kommer undervisningen ske på skolan därefter, därför kan planeringen komma att ändras. 

Vi kommer under arbetsområdets gång kommer ni lära er om Antikens Grekland och Rom, ni kommer lära er hur man levde under denna tid, vad man åt, vad man sysselsatte sig med med mera. Ni kommer även få bekanta er med en hel del begrepp. Arbetsområdet kommer avslutas v.7 med ett prov i ordförståelse samt en mindre reflektionsuppgift. 

 

v. 2 (distans)             Lektion 1:Uppstart arbetsområde med powerpoint genomgång via länk. Genomgång Antikens Grekland. Lektion 2 och 3: Eget arbete i studi.se med filmer+ quiz. Ni arbetar med avsnitten "Stadsstatens framväxt" samt " Demokrati i antikens Grekland". 

 

v.3 (distans)              Lektion 1: Genomgång powerpoint Antikens Rom. Lektion 2 och 3: Eget arbete i studi.se med filmer+ quiz. Ni arbetar med avsnitten " Alexander den store", "Antik dramatik Homeros" samt "Hellenismen".  

 

v. 4 (förhoppningsvis i skolan)    Lektion 1: Eget arbete i studi.se med avsnitten "Rom introduktion", "Rom som kungadöme samt " Rom den tidiga republiken". Lektion 2: Ni får en lista av begrepp som ni ska kunna inför provet som vi börjar gå igenom tillsammans som ni börjar öva in. Vi kommer även se några korta filmer om Antikens Grekland och Rom. Lektion 3: Temalektion med fokus på Olympia och hur OS växte fram till vad det är idag. Samt eget arbete på studi.se om man ligger efter i något av avsnitten. 

 

V. 5 (förhoppningsvis i skolan) Lektion 1 och 2: Eget arbete i studi.se med alla avsnitt under "romarrikets fall". Lektion 3: Kort film om Antikens Rom samt reflektionsuppgift. 

 

v. 6 (förhoppningsvis i skolan) Se till att göra klart alla avsnitt och visa för undervisande lärare. Därefter har man lektionstid att förbereda sig inför provet samt reflektionsuppgiften kopplat till provet som kommer genomföras v. 7.

 

v7.(förhoppningsvis i skolan) Lektion 1: Prov. 

 

V. 9-13 HISTORIA INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN 

Planering kommer v.8

 

V. 14-23 RELIGION DE TRE VÄRLDSRELIGIONERNA

Planering kommer v. 13