👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikskapande - Soundtrap

Skapad 2021-01-12 14:37 i Kristinedalskolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi jobbar i musikprogrammet soundtrap.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig:

 • att skapa musik med digitala verktyg
 • hur en låt kan byggas upp från idé till färdig komposition
 • hur man kan kombinera olika stämmor och instrument
 • hur man skapar med form och variation.

 

Du ska få lära dig genom att:

 • stegvis bygga upp en komposition efter en given form
 • reflektera och värdera ditt eget skapande

 

Ditt arbete bedöms utifrån vilken mån det visar att du kan

 • skapa egna musikaliska idéer
 • kombinera olika musikaliska byggstenar
 • skapa kompositioner med fungerande form och karaktäristisk stil
 • ge omdömen om eget och andras musicerande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6