👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2021-01-12 14:59 i Nolbyskolan Alingsås
En planering inför vårt arbete om vikingatiden.
Grundskola 4 Historia
De kommande veckorna kommer vi att arbeta med vikingatiden. Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade och vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden?

Innehåll

När vi är klara ska du kunna

 • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad åt man, hur bodde man, hur skötte man sin hygien, vad arbetade man med, vilka verktyg och vapen använde man, hur såg vikingarnas kläder ut, vilka husdjur hade man och hur kunde livet se ut för barnen.
 • Berätta om vikingarnas handels- och plundringsresor.
 • Redogöra för vikingarnas religion och känna till asagudarna.
 • Känna igen och skriva några runtecken.

Undervisning

Vi kommer att arbeta om vikingar genom att:

 • Se på filmer
 • Högläsning av skönlitteratur
 • Läsa faktatexter och arbeta med frågor utifrån texten
 • Skriva en egen berättelse om vikingabyn och om din viking
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Måla vikingateckningar

Det här kommer vi bedöma

Din kunskap och förmåga att:

 • Redogöra för hur livet såg ut under vikingatiden samt hur vikingatiden kan avläsas i våra dagar.
 • Kunna några av de gudarna som vikingarna hade och hur deras religion var uppbyggd.
 • Veta ungefär mellan vilka år som vikingatiden var.

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att att delta aktivt på lektionerna, skriva en berättelse och genom ett test i slutet av arbetet.

Uppgifter

 • Livet på vikingatiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6