👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och det långa 1800-talet

Skapad 2021-01-12 14:45 i Söderhamns Friskola och Fritids Fristående Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia
I detta arbetsområde kommer du få lära dig om Frihetstiden och hur Sverige förändrades under den här tidsepoken och en massa annat spännande.

Innehåll

Mål med arbetsområdet

Detta förväntas du lärt dig efter avslutat område:

 • grundläggande fakta om hur det var att leva under Frihetstiden och under 1800-talet.
 • jämföra livet under Frihetstiden med andra historiska perioder.
 • förstå varför ståndssamhället började lösas upp och ha kännedom om de politiska partier som bildades.
 • grundläggande fakta om de regenter som styrde Sverige under Frihetstiden. 
 • grundläggande orsaker till folkökningen under 1800-talet.
 • Förstå hur familjer och olika hem kunde se ut. 

 

Arbetssätt

Vi kommer lära oss om Frihetstiden och 1800-talet genom att:

 • Läsa olika faktatexter
 • Göra arbetsuppgifter kopplade till texterna
 • Se på filmer från tidsepokerna
 • Samtala i helklass samt i mindre grupper
 • Resonera och reflektera på skillnader/likheter till vår tid

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • redovisa kunskaper skriftligt i form av arbetsuppgifter samt ett slutprov
 • redovisa reflektioner både muntligt och skriftligt
 • föra resonemang kring orsaker och konsekvenser av historiska händelser
 • använda specifika begrepp för tiden
 • se samband och likheter kring de båda tiderna
 • använda olika historiska källor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6