👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3B

Skapad 2021-01-12 14:52 i Långareds skola Alingsås
Pedagogisk planering för favoritmatematik 3b
Grundskola 3 Matematik
Vet du hur man räknar med bråk? Hur räknar man med tid? När behöver man använda avrundning? Vad betyder ordet geometriska objekt? Det här och mycket mer kommer vi att träna med hjälp av boken 3B.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. 

Du ska utveckla din kommunikativa, begreppsliga, analytiska, metakognitiva och procedur förmåga genom att:

 • kunna positionssystemet (tusental, hundratal, tiotal och ental).
 • kunna tal i bråkform.
 • kunna jämföra bråk.
 • kunna klockan analogt och ha kunskaper om digital tid.
 • kunna lösa elevnära problem i de fyra räknesätten och kunna förklara hur du löser problemen.
 • kunna räkna tal med skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-10000.
 • kunna räkna multiplikation och division inom talområdet 0-10000.
 • känna till begrepp kopplade till varje kapitel.
 • kunna jämföra och se likheter och skillnader mellan geometriska figurer.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:

 • arbeta med läromedlet Favoritmatematik både i bok och digitalt.
 • arbeta enskilt och i grupp.
 • lyssna och delta i gemensamma genomgångar.
 • arbeta praktiskt med konkret material och olika spel.
 • göra diagnoser och prov regelbundet.

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda de begrepp som anknyter till arbetsområdet.
 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • använda olika matematiska uttryck för att diskutera.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan när du arbetar i boken, vid muntliga diskussioner och genom diagnoser och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3