👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mossens planering för Räkne-Reza med vattten

Skapad 2021-01-12 15:22 i Bergatrollet Dibber Sverige AB
Vi ska ge barnen förmåga att använda matematik i vardagen, genom att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
Förskola
Övergripande Temat på förskolan är Vatten. Vi kommer att jobba med vatten med lärvännen Räkne-Reza. Då kommer vi fokusera på att hitta rum, tid, form, förmåga att urskilja, uttrycka och undersöka matematiska begrepp, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring.

Innehåll

Räkne-Reza

 

Barnen ska få möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. De ska också ges förutsättningar att utveckla digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen, och ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information

Mål:             

 

 •         förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

 

Delmål:

 Ge barnen en ökad förståelse för siffror 1-10

 

Ge barnen en introduktion av klockan och ökad förståelse för fenomenet tid

Ge barnen en ökad förståelse för antal, att räkna och nya begrepp inom det matematiska språket

Tillvägagångsätt och metod:

 • ·        Genom att använda oss av klockan.
 • ·        Mäta längd på alla barn.
 • ·        Använda Blue-Bot för att programmera efter siffror och bilder.
 • ·        Titta på film på UR.se om Sifferlandet.
 • ·        Sjunga och göra rim, ramsor och sagor om antal och siffror. ”Petter och hans 4 getter”
 • ·        Göra teater med barnen och använda oss av begrepp som: över, under, bredvid, bakom, framför, antal m.m.
 • ·        I samlingen räkna barnen tillsammans.
 • ·        Bygga mönster med hjälp av plus-plus och lego och pärlor.
 • Vattenexperiment med att mäta på olika sätt, liter m.m.

 

Reflektion:

·        På måndagar tillsammans med barnen, efter att ha återkopplat till veckan innan.

 

·        På avdelningsplaneringen för pedagogerna varje vecka – onsdag 8.00-9.00.

 •       

 •  
 • G      Bifogat innehåll