👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia

Skapad 2021-01-12 15:30 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Det här arbetsområdet handlar bl a om tidningar, böcker, filmer, Internet, tv och radio.För att få veta vad som händer både i Sverige och i resten av världen använder vi oss av massmedia. Vi blir också påverkade av det vi ser, hör och läser om i massmedia.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

 

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.


 

Förtydligande av mål - Detta ska du lära dig


begrepp och uttryck som rör massmedia
vad massmedia är
skillnaden mellan massmedia och sociala medier
lagar som styr massmedia
hur en tidning är uppbyggd, dvs vilka olika delar som ingår i en tidning

hur en tidningsartikel är uppbyggd

reflektera över nyheter av olika slag, t ex insändare, artikel, tv- eller radioreportage
jämföra olika källor för att avgöra om innehållet är trovärdigt eller inte
söka information om samhället
reflektera över reklams påverkan
reflektera över hur pojkar respektive flickor framställs i reklam

reflektera över reklams budskap, avsändare och målgrupp, dvs vem reklamen riktar sig till
ta ställning och framföra egna åsikter i olika frågor

Arbetssätt och undervisning

Vi arbetar med uppgifter i Google Classroom

Vi ser filmer som berör ovan mål.

Vi har genomgångar av ord och begrepp.

Vi ser Lilla Aktuellt varje vecka och diskuterar innehåll.

Vi läser Helsingborgs Dagblad och går igenom innehåll och struktur.

Vi undersöker reklam.

VI arbetar i läroboken om material som berör ämnet.

 

         
         
         
         
         
         

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
Massmedia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda begrepp i samhällskunskap
Du använder begrepp i samhällskunskap på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp i samhällskunskap på fungerande sätt.
Du använder begrepp i samhällskunskap på väl fungerande sätt.
Reflektera inom ämnet på årskursanpassad nivå
Du ger exempel och för ett enkelt resonemang kring dem.
Du ger exempel och för utvecklade resonemang kring dem.
Du ger exempel och för ett tydligt och välutvecklat resonemang kring dem.
Förmåga att ta ställning och motivera
Du kan göra ett eget ställningstagande och motivera det.
Du kan göra ett eget ställningstagande och motivera det med sakliga argument. Du kan utveckla och beskriva dina argument.
Du kan göra ett eget ställningstagande och motivera det med sakliga argument, såväl för som emot. Du skiljer mellan argument som baseras på fakta respektive värderingar. Du kan utveckla och beskriva dina argument samt beskriva tänkbara konsekvenser av olika ställningstaganden.
Söka information i årskursanpassade källor och värdera deras relevans och trovärdighet
Du söker och hittar information och kan visa exempel på att den är relevant och trovärdig.
Du söker och hittar information och kan jämföra olika källors relevans och trovärdighet. Du motiverar till viss del varför de egna källorna anses vara lämpliga.
Du söker och hittar information och kan jämföra olika källors relevans och trovärdighet. Du kan även tydligt motivera varför de egna källorna anses vara lämpliga.
Göra underbyggda samhällsanalyser på årskursanpassad nivå.
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver ett enkelt samband.
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver frågorna/strukturerna utifrån ett förhållandevis komplext samband.
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver frågorna/strukturerna utifrån ett komplext samband.