👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brott & straff

Skapad 2021-01-12 15:39 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 8 Samhällskunskap
Varför kunde statsminister Stefan Löfven inte påverka rättegången mot ASAP Rocky som misshandlat en person i Sverige så som USA:s president Donald Trump önskade? Varför kan man få ett straff reducerat? Om vi begår ett brott i grupp, döms vi på samma sätt? Detta är sådant som vi ska ta reda på under kursen som vi kommer läsa även nästa termin. Vi ska under denna kurs få kunskaper om hur det svenska rättssystemet fungerar för att kunna resonera och dra slutsatser om dess för och nackdelar.

Innehåll

Syfte:

Du ska få ökad kunskap om hur det svenska rättssystemet fungerar för att kunna resonera och dra slutsatser om dess för och nackdelar. Vi kommer att gå igenom vad som händer från det att ett  brott begås fram till domen fälls. Vidare kommer vi att jämföra det svenska rättssystemet med andra länders. 

Vi övar oss på förmågan att resonera om hur människor och samhället påverkas av olika lagar och straff.

Vi övar på förmågan att använda oss av de centrala begreppen när vi förklarar hur gången från brott till straff ser ut. (polisanmälan, förundersökning, förhör, åklagare, anhållan, straffmyndig, domstol, åtal, husrannsakan, häktning, försvarsadvokat, domare, nämndemän, notarie, mened, åtalsunderlåtelse, prejudikat, rättssäkerhet och ministerstyre.

 

Vi övar oss på att uttrycka olika ståndpunkter vad gäller straff och dess konsekvenser.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

- Lärarledda genomgångar

- Filmklipp

- Uppgifter enskilt och i grupp

- Skriftliga förhör

- Eventuellt gästföreläsare

- Kriminalpodd

- Läsa i digilär

- Se korta filmer i studi

 

Så här kommer du att bedömas:

 

Du bedöms utifrån kunskapskraven nedan. Bedömningen sker vid muntliga och skriftliga diskussioner och förhör.

 

Tidsplanering (preliminär)

 

v. 50-51: Uppstart lag och rätt.

         Tanke-karta och diskussion

         Rättegång - se film om misshandel och dom

v. 2: Stormningen av Capitolium

       Ord och begrepp

v. 3: Från brott till straff - vad händer i olika steg?

v. 4: Rättegången - vem gör vad?

v. 5: Straff - vilka straff delas ut?, vem bestämmer straffet?, rabatt?

v. 6: Diskutera olika brott och vilka påföljderna blir. Skriva Analys.

v. 7: Jämföra Sveriges domstolar med andra länder t ex USA

v. 8 Lov

v. 9: Jämföra straff förr och nu. Mänskliga rättigheter. Källkritik. Ljuga med statistik

v. 10: Repetera

v. 11: Prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9