👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Design av hoodie eller joggingbyxa, åk.8

Skapad 2021-01-12 15:41 i Svärdsjöskolan Falun
Att utveckla din förmåga där du får designa och sy ditt personliga klädesplagg.
Grundskola 8 Slöjd
I textilslöjden i år 8 kommer eleven att lära sig klädsömnad i form av en hoodie eller joggingbyxa. Eleven får designa sittegna klädesplagg och sy upp den utifrån sin ide och följa en arbetsbeskrivning. Det kommer att vara gemensamma genomgångar av hur man går tillväga. Textillärare Christina Ryström Andersen och Margareta Olofsson

Innehåll

Presentation

 • I det här arbetsområdet får eleven möjlighet att ta vara på och utveckla de kunskaper eleven fått i tidigare årskurser.
 • Eleven får möjlighet att utveckla både sin ämnesspecifika förmåga, såväl som sin förmåga att ta ansvar och samarbeta.

Förmågor och mål för arbetet

Ämnesspecifika förmågor:
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Kommunikation:
Ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Reflektion:
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Kreativitet:
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

   

Undervisning

Hur arbetet ska genomföras.

 • Gemensam genomgång om skillnaden mellan vävda tyger och trikåtyger.
 • Gemensam genomgång av mönsterritning.  
 • Gemensam genomgång av mönsterutlägg och tillklippning.
 • Eleven väljer tyg utifrån sin skiss.
 • Eleven syr sitt klädesplagg med hjälp av skriftliga och muntliga instruktioner.
 • Eleven utvärderar och dokumenterar sitt arbete.

Bedömning

Kommer att bedöma din förmåga hur du kan:

 • formge och framställa slöjdföremål utifrån instruktioner.
 • använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt. 
 • välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till elevens val.
 • formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • ge omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6