👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fördjupande arbete (Abrahamitiska religioner) Åk 6

Skapad 2021-01-12 15:56 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Svenska som andraspråk Svenska
I detta område ska vi forska, skriva och jämföra 2 religioner utifrån källor som vi själva letar reda på i böcker eller på Internet.

Innehåll

Eleverna kommer få undervisning om de stora dragen inom kristendom, islam och judendom. Eleverna kommer utifrån Venn-diagram och tankekartor få planera ett jämförande arbete. 

De ska söka fakta på internet och i böcker och värdera källornas trovärdighet. 

Innan de skriver fördjupningen kommer de få träna på att söka fakta, värdera fakta, göra tankekartor och Venn-diagram. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  C 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  A 6

Matriser

Re Sv SvA
Religion (åk 6) fördjupning VT21

Lärandematris

Nivå 1 >>>>>>>>
Nivå 2 >>>>>>>>
Nivå 3 >>>>>>>>
FAKTA
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
berättar hur religionerna ser på 3 av följande områden: Synen på Gud, levnadsregler, heliga texter, viktiga personer, högtider, livet efter döden, bönen, gudstjänstbyggnader.
berättar hur religionerna ser på 5 av följande områden: Synen på Gud, levnadsregler, heliga texter, viktiga personer, högtider, livet efter döden, bönen, gudstjänstbyggnader.
berättar hur religionerna ser på 7 av följande områden: Synen på Gud, levnadsregler, heliga texter, viktiga personer, högtider, livet efter döden, bönen, gudstjänstbyggnader.
Jämföra
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
skriver 2 likheter och 2 skillnader (synen på Gud, levnadsregler, texter, viktiga personer, högtider, livet efter döden, bönen) mellan 2 religioner
skriver 4 likheter och 4 skillnader (synen på Gud, levnadsregler, texter, viktiga personer, högtider, livet efter döden, bönen) mellan 2 religioner
skriver 4 likheter och 4 skillnader (synen på Gud, levnadsregler, texter, viktiga personer, högtider, livet efter döden, bönen) mellan 2 religioner SAMT FÖRKLARAR VARFÖR RELIGIONERNA HAR MYCKET GEMENSAMT OCH KALLAS DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA.
Vem
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
anger källa (websida, uppslagsverk, bok).
anger källa (websida, uppslagsverk, bok) OCH VEM SOM SKRIVIT INFORMATIONEN.
anger källa (websida, uppslagsverk, bok), vem som skrivit informationen SAMT OM KÄLLAN ÄR KÄND ELLER OKÄND.
Varför
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
skriver varför jag valde källan och jämför några fakta med 1 annan källa.
skriver varför jag valde källan och jämför några fakta med 2 andra källor
När
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
anger vilket årtal källan skapades.
anger vilket årtal källan skapades OCH NÄR DEN ENAST UPPDATERADES.
anger vilket årtal källan skapades, när den senast uppdaterades OCH FÖRKLARAR VAD DET BETYDER FÖR KÄLLANS VÄRDE.
Trovärdighet
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
skriver 1 argument för varför min källa är bra att använda och varför jag har valt den
skriver 2 argument för varför min källa är bra att använda och varför jag har valt den
skriver 2 argument varför FLERA av min källor är bra att använda och varför jag har valt dem. GER 1 MOTARGUMENT VARFÖR 1 AV MINA KÄLLOR INTE KAN TÄNKAS VARA TROVÄRDIG.
Språklig uppbyggnad
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
skriver korta meningar, följer sällan språkregler och använder få ämnes-begrepp och ord.
skriver LÄNGRE meningar, följer GANSKA OFTA språkregler och använder NÅGRA ämnes-begrepp och ord.
skriver längre meningar, följer NÄSTAN JÄMT språkregler och använder MÅNGA ämnes-begrepp och ord.