👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det här är jag

Skapad 2021-01-12 15:42 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du kommer att få göra en power point presentation där du presenterar dig själv utifrån några givna rubriker. Syftet är att du ska öva på att uttrycka dig i skrift, träna på skrivregler samt kombinera din text med bilder.

Innehåll

 

Nybohovsskolans pedagogiska planering                                                                                                            

 

Datum: 2021-01-06       Ämne:  Svenska       Område/Tema/Innehåll:  ”Det här är jag”      Vecka:  2-6

 

Syfte: Att lära dig göra en power point presentation där text och bild/foto passar ihop. Du tränar också på att utveckla din fantasi och lust att skapa med hjälp av språket samt övar och utvecklar din skriftliga säkerhet.

 

 

 

Mål: När arbetsområdet är klart ska du ha gjort en power point presentation om dig själv som innehåller 10 - 12 sidor text med passande bilder/foton där innehållet framgår tydligt. Din power point presentation ska vara skriven i löpande text samt i jag- form. Utöver de 10 obligatoriska sidorna kan du välja att ha med ytterligare två sidor med valfritt innehåll samt en framsida.

 

 

 

Mitt namn                                                                                                                       Jag som liten                   

 

Någon annan berättar om dig                                                                                        Min familj                                        

 

Min fritid                                                                                                                         Mina idoler/någon jag ser upp till

 

Detta gör mig glad/ledsen/arg                                                                                        Mina favoritböcker, filmer och spel

 

Mina vänner                                                                                                                    Min framtid

 

 

 

Arbetssätt:

 

Power point presentation

 

 

 

Kunskapskrav:

 

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

 I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla 

gestaltande beskrivningar och enkel handling. 

 

 

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade 

gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade 

gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6