👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom och kristendom

Skapad 2021-01-12 15:49 i Kärlekens skola Halmstad
Ett arbete om religion. Kristendom, judendom och islam.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Ett arbete/introduktion i religion och två av de tre abrahamitiska religionerna judendom och kristendom.

Innehåll

 

I arbetet utvecklar du dina kunskaper om

Religionernas rötter i stamfadern Abraham

Likheter och skillnader mellan religionerna.

Religionernas symboler, heliga skrifter, byggnader, viktiga högtider med mera.

Kristendomen förr och nu samt hur kristendomens påverkan på samhället och människors liv har förändrats.

Så här kommer du att arbeta

Du kommer få information eller söka information om olika religioner genom att läsa olika texter, titta på film, lyssna på information din lärare ger dig osv

Med informationen ska du sedan få resonera och reflektera över olika frågor. Du kommer få beskriva, förklara, diskutera och fundera

Så här visar du dina kunskaper:

Förmåga: Analysera judendomen, kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.

Kunskapskrav:

- Eleven har kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

- Eleven visar även på samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

 

Förmåga: Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

Kunskapskrav:

- (del av kunskapskrav) ...och göra jämförelser mellan kristendomen betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

 

Förmåga: Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och användbarhet.

Kunskapskrav:

- Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett fungerande sätt samt för resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6