👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 9d, litteraturhistoria

Skapad 2021-01-12 15:52 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vi ska ge oss in i förr-i-tiden. Vi ska läsa gamla texter, och känna in hur det var då. Jag ska förklara Västerlandets idéhistoriska utveckling under 1000 år med ett enkelt schema. Ni ska med utgång från litteraturhistoriska texter öva de flesta viktigare moment i svenskämnet. Det avslutas med att ni i gruppdiskussioner behandlar fyra centrala problem i vår litteratur och idehistoria.

Innehåll

 

Planering svenska 9c, 9d, 9g, 9h, Sv HT2020 – VT2021:

 

Litteraturhistoria

 

 

 

Vi ska ge oss in i förr-i-tiden. Vi ska läsa gamla texter, och känna in hur det var då. Jag ska förklara Västerlandets idéhistoriska utveckling under 1000 år med ett enkelt schema. Ni ska med utgång från litteraturhistoriska texter öva de flesta viktigare moment i svenskämnet. Det avslutas med att ni i gruppdiskussioner behandlar fyra centrala problem i vår litteratur och idehistoria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektion 1

Vi översätter en lag från 1200-talet.

Lektion 2:

Vi läser en isländsk saga.

Lektion 3:

Heliga Birgittas uppenbarelser. Vi ritar.

 

Lektion 4: Ni skriver en uppenbarelse.

Lektion 5: Renässansens Italien. Machiavelli, Boccaccio.

Lektion 6: Shakespeare. Vi läser en scen ur en pjäs.

 

Lektion 7:

Lite om barock. Lite om Upplysningen.

Lektion 8: Vi läser upplysningsroman omskriven av Maj Bylock.

Lektion 9: Rousseau. Upplysningens människosyn.

 

Lektion 10:

Vi tittar på barn. Ni diskuterar en viktig upplysningsfråga. Ni skriver.

Lektion 11:

Vi begapar skillnaden mellan den amerikanska revolutionen och den franska. Vi jämför Upplysningen med Romantiken. Vad hände med verkligheten?

Lektion 12:

Läsning av en skräckis av E.T.A Hoffmann. Gruppdiskussion.

Realismen.

 

 

Lektion 13:

Vi läser artikel om Dickens. Vi ser på en filmatisering av en Dickensroman.

Lektion 14:

Vi högläser Viktoria Benediktssons förbrytarblod.

 

Lektion 15:

Ni får svåra frågor att skriva svar på.

 

 

Lektion 16:

Efter realismen: Vad hände med moralen? Nietzsches övermänniska. Edith Södergrans dikter. Dostojevskij håller inte med.

Lektion 17:

Vi läser Selma Lagerlöfs Vattnet i kyrkviken.

 

Lektion 18:

Ni får svåra frågor att skriva svar på.

 

 

Lektion 19:

Impressionism och expressionism. Hur många verkligheter finns det? Vi börjar läsa Kafkas förvandlingen.  

Lektion 20:

Läspass 1.

 

Lektion 21:

Läspass 2.

 

 

ungefärligt

sportlov

ungefär

 

 Lektion 22:

Läspass 3.

 

Lektion 23:

Texttyper 1, ni skriver en text.

 

Lektion 24:

Texttyper 2, ni skriver en text.

 

 

Lektion 25:

Modernismen tappar tillfälligt taget, trettiotalets socialrealism. Arbetarlitteratur. Slutlig genomgång av läxa på ”Västerlandets idéhistoriska utveckling under 1000 år”.

 Lektion 26:

Läxförhör. Modernismen laddar om. Vad hände med meningen med livet? Nietzsche blir brädad av Sartre.

Lektion 27:

Novellfilm 1 som tar upp litteraturhistoriska och existentiella frågor. Dessa diskuteras sedan i grupper. Betygskriterierna är samma som för nationella provets muntliga del.

Film 1: Nietzsches övermänniska

 

Lektion 28: Novellfilm 2, Sartres obegränsade frihet att vara vem man vill.

Lektion 29:

Novelfilm 3: Olika tider, olika budord.

Lektion 30:

Novellfilm 4: Skall litteraturen chockera, underhålla eller fostra?

 

Lektion 31:

Diskussion i grupp om novellfilmerna…

Lektion 32: Diskussion i grupp om novellfilmerna…

Lektion 33: Diskussion i grupp om novellfilmerna…

 

 

 

.

 

 

 

moment

aspekter

E

C

A

Presentera

innehåll

Eleven sammanfattar innehållet kortfattat

Eleven sammanfattar innehållet ganska väl

Eleven sammanfattar innehållet på ett intresseväckande sätt

 

Kommunik-ation

Visar viss anpassning till mottagaren, t.ex genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang

Visar relativt god anpassning till mottagaren genom att t.ex titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande /engagerat sätt.

Visar god anpassning till mottagaren genom att t.ex titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt.

 

språk

Använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.

Använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk

Använder en ändamålsenöig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk

Leda diskussion

struktur

Fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt.

Fördelar vid behov ordet mellan deltagarna och / eller återför diskussionen till ämnet på ett relativt väl fungerande sätt.

Fördelar vid behov ordet mellan deltagarna och / eller återför diskussionen till ämnet på ett väl fungerande sätt.

 

språk

Se under momentet presentera

Se under momentet presentera

Se under momentet presentera

Delta i diskussion

innehåll

Framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument

Framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument

Framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument

 

Kommunik-ation

Lyssnar, ställer frågor och lämnar bidrag som till viss del för diskussionerna framåt

 

Praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang

Lyssnar, ställer frågor och lämnar bidrag som för diskussionerna framåt

 

Praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang

Lyssnar, ställer frågor och lämnar bidrag som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem

 

Praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang

 

språk

Se under momentet presentera

Se under momentet presentera

Se under momentet presentera

 

 

 

 

 

F

E

D                    C

B

A

 

 

 

Matriser

Svenska 9d, litteraturhistoria

Rubrik 1

E: se planering
C: se planering
A: se planering
Aspekt 1