👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2021-01-12 15:59 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Arbete med instruerande text under tre veckors tid som tränar elevernas förmåga att analysera genrens struktur, läsa instruktioner, instruera muntligt och slutligen skriva en instruktion.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Vad krävs för att du ska kunna läsa och följa en beskrivning? Hur skriver du ett tydligt recept på en smaskig morotskaka så att någon annan kan baka? Kan du förklara på ett bra sätt för en kompis hur hen ska utföra något komplicerat och nytt, t ex en rolig lek? Allt det här och lite mer ska du få träna under detta arbetes gång. Häng på, det blir kul!

Innehåll

Period

v. 2 - 4.

Lektionerna fokuserar på att:

 • Ge dig goda kunskaper för att kunna läsa och känna igen hur en instruktion är uppbyggd, vad du ska tänka på för att instruera någon så tydligt som möjligt (tala tydligt, använda kroppsspråk) och vad du behöver ha med för att kunna skriva en bra instruerande text. 

Arbetssätt - Inom det här arbetsområdet kommer du att få:

 • i mindre grupper och enskilt träna på att både ge och ta instruktioner, 
 • urskilja vad som är typiskt för en instruerande text,
 • träna att vara källkritisk när du analyserar och diskuterar bilder (t ex receptbilder)
 • träna på att skriva instruktioner (korta, tydliga meningar) med hjälp av en checklista 

Arbetsgång 

v. 2

 • Uppstart av området, vi går igenom målen för att kunna ge och ta muntliga instruktioner
 • arbeta i Klara Svenskan - Tala, läsa, skriva s. 80 - 83,
 • arbeta med strukturen för genren (rubrik, bakgrund, lista, stegvisa instruktioner)

 

v. 3

 • Vi går igenom målen för att läsa en instruerande text,
 • gemensamma övningar där du tillsammans med klasskamrater lär dig att känna igen och förstå textens struktur, 
 • arbeta i Klara Svenskan - Tala, läsa, skriva s. 81, 84 - 89,
 • träna på att källkritiskt studera och granska bilder,
 • läsa och själv bedöma två instruerande texter

 

v. 4

 • Vi går igenom målen för att skriva en instruerande text (mål och kriterier) 
 • gemensamma övningar för att förbereda det egna skrivandet,
 • träna på strukturen (rubrik, bakgrund, lista, stegvisa instruktioner), tydliga och korta meningar, ämnesbegrepp, tidsord m.m.,
 • skriva en egen instruerande text med hjälp av en checklista

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde

När vi avslutat arbetsområdet ska du kunna känna igen strukturen, läsa och förstå symboler som används i typiska instruerande texter, själv kunna skriva en tydlig instruktion med allt som ska ingå (beskrivet här ovan). Du ska också kunna ge och ta enkla instruktioner på ett tydligt sätt.
 
Utvärderingsformer
Du visar dina kunskaper genom att aktivt delta under lektionerna: lyssna uppmärksamt, svara, reflektera, instruera, diskutera och sammanfatta.
Vidare visar du du vad du har lärt dig genom att bedöma instruktioner och att skriva en egen instruerande text som visar att du förstått och kan strukturen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6