👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges djur och natur.

Skapad 2021-01-12 16:17 i Grunnebacka skola Kristinehamn
Grundskola F – 2 NO (år 1-3)
Parallellt med arbetet kring Sverige i SO arbetar vi med svensk natur och djur och lär mer om vem som lever i vilken typ av skog.

Innehåll

Området kommer innehålla:

 • Faktatexter om svenska växter och djur.
 • Hur naturen ser ut under olika årstider samt hur det påverkar växter och djur.
 • Hur djur och växter kan sorteras.
 • Sambandet mellan olika djur och växter.

Efter området ska eleven kunna (gäller främst 1-2):

 • Känna till några av våra vanligaste djur och växter.
 • Skilja på olika årstider genom hur naturen ser ut.
 • Sortera och gruppera några djur och växter efter egenskaper.
 • Visa en begynnande förståelse för olika näringskedjor och ekosystem.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3