👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2021-01-12 16:31 i Ärentunaskolan Uppsala
Vi kommer att arbeta med novellen som genre. Vi går igenom typiska drag, uppbyggnad samt läser olika noveller.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Dags att läsa och skriva noveller!

Innehåll

Arbetsgång

Under veckorna 43-49  kommer vi att läsa och diskutera noveller, gå igenom typiska drag för genren samt avsluta arbetet med att du ska skriva din egen novell. Låt fantasin flöda och lycka till! 

Vi läser och diskuterar flera noveller.

Vi går igenom vad som är typiskt för en novell och övar på de typiska dragen.

Vi fokuserar lite extra på genre skräck/deckare. 

Vi planerar egen novell med hjälp av tankekarta eller liknande förberedelse, inom genren skräck/deckare. 

Vi skriver noveller och bearbetar dem efter att vi fått respons på dem.

Vi spelar in våra noveller och arbetar med hur man kan förstärka sin text med hjälp av ljud. 

Material

Vi kommer att använda oss av Studi, Svenska Direkt sidorna 106-179 samt noveller från olika samlingar. Vi arbetar i skrivboken och på dator

Bedömning

Du bedöms på ett läsförståelseprov och på hur du bearbetar efter respons på novellerna. Samt förstås på din färdiga novell och därtill hur du har förstärkt novellen med hjälp av ljud. 

Matriser

Sv
Svenska novellmatris (årskurs 7-9)

E
C
A
Förmåga att visa läsförståelse
Göra enkla sammanfattningar med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Göra utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Göra välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Förmåga att tolka och föra resonemang om budskap i olika verk
Kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap
Kan tolka och föra utvecklade och relativt väl utvecklade resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna
Kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk

Skriva

E
C
A
Förmåga att anpassa till texttyp
Texten fungerar i huvudsak som en novell
Texten fungerar relativt väl som en novell
Texten fungerar väl som en novell
Förmåga att skriva med språklig variation
Skriva med viss språklig variation
Skriva med relativt god språklig variation
Skriva med god språklig variation
Förmåga att skriva med enkel textbindning
Skriva med enkel textbindning
Skriva med utvecklad textbindning
Skriva med utvecklad textbindning
Förmåga att skriva med fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Skriva med i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Skriva med relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och struktur
Skriva med väl fungerande anpassning till språkliga normer och struktur
Förmåga att skriva gestaltande beskrivningar
Skriva berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Skriva berättande texter med utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Skriva berättande texter med välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Förmåga att bygga en berättelse
Innehåller dramaturgi med enkel uppbyggnad
Innehåller dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad
Innehåller dramaturgi med komplex uppbyggnad
Förmåga att använda respons
Kan utifrån respons bearbeta texter på ett i huvudsak fungerande sätt,
Kan utifrån respons bearbeta texter på ett relativt väl fungerande sätt
Kan utifrån respons bearbeta texter på ett väl fungerande sätt
Förmåga att kombinera text med andra estetiska uttryck
Novellen spelas in med enklare tillägg av ljud
Novellen spelas in med tillägg av ljud som förstärker upplevelsen
Novellen spelas in med utvecklade tillägg av ljud som förstärker upplevelsen