👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism och elektricitet

Skapad 2021-01-12 16:45 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 6 Teknik Fysik

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att träna på att göra och dokumentera undersökningar. Du ska också träna på att söka information, resonera om källornas användbarhet och sedan använda informationen i diskussioner om energi och miljö. Du ska få träna på att se samband mellan begrepp kring elektricitet, magnetism och energi.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna: 

- vad magnetism är genom att ge exempel och beskriva samt resonera med hjälp av de begrepp vi tränat. 

- vad elektricitet är genom att ge exempel och beskriva samt resonera med hjälp av de begrepp vi tränat. 

- beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering.

- ställa frågor, framföra och bemöta åsikter om olika energrikällor.

- använda olika källor och resonera om deras användbarhet

- hur man gör enkla kopplingar med el samt hur man dokumenterar dessa

- göra undersökningar med magneter och elektricitet genom att göra enkla planeringar

 

 

Begreppen:
magnet, magnetism, attrahera, repellerar, nordpol, sydpol

elektrisk ström, batteri, volt, minuspol, pluspol, öppen och sluten krets, laddningar- minusladdad, plusladdad, elektroner, statisk elektricitet, isolatorer

energiformer, 

Undervisning och arbetsformer

- göra och dokumentera egna undersökningar med magnetism och elektricitet

- filmer om magnetism, elektricitet och energi

- genomgångar där vi tränar begrepp och deras samband

- söka fakta om hur vi kan spara energi, resonera om källornas användbarhet och göra en skriftlig diskussion

- text och arbetsblad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  A 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6