👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Vinter

Skapad 2021-01-12 16:48 i Köpmanholm skola Norrtälje
No-boken (Natur och kultur) sid. 54-63.
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3) Svenska Bild
Vad händer i djurlivet och i naturen på vintern? Det ska vi lära oss mer om genom att gå ut i skogen och leta och utforska om växter, träd och djur. Du ska träna på att skriva en beskrivande text om ett djur eller en växt och hur den klarar vintern.

Innehåll

Tidsperiod

 •  ca. vecka 2-5

Förmågor

Du tränar din förmåga att använda biologins begrepp och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

Övergripande mål och riktlinjer

Hur ser det ut i naturen på vintern?Varför blir det vinter?
Hur lever de svenska vanligaste djuren under ett år?
Hur överlever djuren på vintern?
Hur överlever växter på vintern?
 

Vad ska jag lära mig? 

Ge exempel på årstidsväxlingar.

Ge exempel på hur några djur och växter lever under vintern.

Ge exempel på hur fåglarna klarar sig på vintern?

Hur ska jag visa det? (Bedömning)


 Formativ

Du får muntligt eller med text sammanfatta de olika momenten med stöd av bild och ord som undervisningen har tagit upp.

Summativ

I text och bild får eleverna bearbeta fakta. Litet test mot slutet av arbetsområdet.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

Vi utgår från No-boken (Natur och Kultur) kapitlet Vintern sid 54-63.

Vi tittar på film om de svenska vanligaste djuren, årstider och återberättar det vi kommer ihåg efteråt

Vi skriver faktatexter efter film/genomgång, skapar bilder.

Vi läser och bearbetar texterna i no-boken tillsammans i grupp. Vi provar att läsa själva och återberätta innehållet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl
Vinter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Årstiden vinter
 • NO  1-3
Jag kan med stöd av lärare berätta något om hur det ser ut i naturen på vintern.
Jag kan berätta något om hur det ser ut i naturen på vintern. Jag kan berätta med stöd vad som händer i naturen på hösten och vad som sker när det blir vinter och beskriva varför det blir så.
Jag kan berätta om hur det ser ut i naturen på hösten och vad som sker när det blir vinter och beskriva varför det blir så.
Djurens överlevnad på vintern
 • NO  1-3
Jag kan berätta med stöd av lärare om hur olika djur överlever på vintern.
Jag kan berätta om hur flera djur överlever på vintern. Jag kan med stöd förklara hur djur anpassar sig för att överleva på vintern.
Jag kan berätta och förklara hur djur anpassar sig och överlever på vintern.
Flytt och stannfåglar
 • NO
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
Jag kan med stöd berätta om vad som menas med flyttfåglar och stannfåglar. Jag kan med stöd berätta om fåglar och hur de klarar vintern.
Jag kan delvis berätta om vad som menas med flyttfåglar och stannfåglar. Jag kan delvis berätta om fåglar och hur de klarar vintern.
Jag kan berätta och förklara hur och varför fåglar stannar och flyttar. Jag kan berätta om hur fåglar klarar vintern och vad vi människor behöver göra för att det ska fungera.
Bild