👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat-smart och hållbar utveckling

Skapad 2021-01-12 20:17 i Grindskolan Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Du kommer lära dig att bli mer klimat-smart.

Innehåll

Tidsperiod

 • Från v.2 - v.8

Förmågor

 • Att kunna förstå begreppen skräp, sopor, återanvända, återvinna, spara el och vatten.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Det övergripande perspektivet som planeringen utgår ifrån är miljö.
 • Vi tränar på att lära oss ta hand om jorden och varandra.
 • För att alla ska känna sig och vara delaktiga kommer vi arbeta kooperativt.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Lärandemålet är att förstå varför vi behöver tänka hållbart och vara klimat-smarta.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Du kommer visa att du kan använda dig av begreppen vid presentationer, diskussioner och i skrivandet.

     Formativ

 • Vid diskussioner, grupparbeten, egna tankar vid genomgångar.
 • Vid grupp presentationer i skapandet och presenterandet.

     Summativ

 • Bedömning i kooperativ övning av hör vi ihop och sant eller falskt.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 

 • Lära oss från klimat(8)råttans hemsida.
 • Läsa olika faktatexter.
 • Göra olika uppdrag i skolan och hemma.
 • Grupparbeten i bok och diskussion.
 • En klimat-smart presentation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3

Matriser

SO
Hållbar utveckling

Rubrik 1

Jag håller på att lära mig...
Jag kan en del...
Jag kan...
Aspekt 1
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Aspekt 2
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.