👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - Skapa år 9 Vallhamra 2021

Skapad 2021-01-12 20:47 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola 9 Musik
Använd alla dina kunskaper i musik i eget skapande.

Innehåll

Uppgiften

Under några veckor framöver kommer du att arbeta skapande i musik. Du får själv välja på vilket sätt. Nedan listas fyra alternativ att välja mellan. Du väljer ett av nedanstående. 

 • Skriv en låt med hjälp av gitarr eller piano. Ha ackord som utgångspunkt när du skriver melodi och text. Låten ska innehåll minst ett intro, en vers och en refräng. Förslag på ackordsföljder finns HÄR

 • Gör en rap med egen text och egen bakgrund. Låten måste innehålla minst ett intro, en vers och en refräng. Versen är vanligtvis 16 takter (16 rader text) och refrängen är vanligtvis 8 takter (8 rader text). Bakgrunden kan du göra på www.soundtrap.com. Bra filmer hur man ska tänka hittar du HÄR
 • Skriv en instrumental låt t ex som filmmusik eller till en reklamfilm. Du kan även skriva musik till en bild. Ha ackord som utgångspunkt när du skriver melodi. Tänk på vilken känsla du vill förmedla till den som lyssna på låten/ser reklamfilmen. Låten ska innehåll minst två olika delar.

 • Gör en låt med hjälp av www.soundtrap.com
  Bestäm en genre som du känner att du har bra kunskap om och gör en låt som innehåller tre delar (t ex intro, vers o refräng). Det viktiga här handlar om att ha med genrespecifika drag som vi pratade om i höstas under pop- och rockhistorien. 

För inspiration och hjälp kan du kolla på nedan filmer som behandlar hur man kan börja skapa en låt. Där pratar de mycket om "kvintcirkeln". Det är ingenting som man måste använda utan man kan lika gärna ta de ackordsföljder som finns ovan. 

Göra låt del 1

Göra låt del 2

För inspiration och hjälp gällande hur man kan använda soundtrap så finns det bra hjälpfilmer som du hittar under 

fliken instruktionsfilmer överst i studioläget. 

För inspiration hur du kan tänka när du ska skapa en raptext kan du kolla på nedan klipp.

Textskapande rap

För inspiration och hjälp hur du ska få ihop din text till ett beat kan du kolla på nedan klipp. 

Text till beat

 

Dokumentation och bedömning:
I uppgiften ingår att du efter varje lektion ska skriva ned dina planer, reflektioner samt en utvärdering när du är klar med din låt. Detta ska du göra i ett lärloggsinlägg i unikum som du döper till "Musikskapande".

I ditt första inlägg ska du besvara följande frågor:

1. Beskriv vad du tänker göra.

2. Hur vill du att din låt ska påverka? Vilken funktion vill du att låten ska ha?

3. Hur ska du jobba? (Vad ska du börja med osv.)

4. Vilka hjälpmedel kommer du att behöva? 

5. Hur vill du redovisa. 

 

Frågor som ska besvaras efter varje lektion är: 

- Vad har du gjort idag?

- Hur gick det? Hur långt har du kommit?

- Vilka svårigheter har du mött och hur löste du dem eller hur tänker du lösa dem?

- Vad planerar du att göra nästa lektion? Är det någonting du behöver göra innan nästa lektion?

 

När din låt är helt färdig och inlämnad kommer du att få göra en utvärdering där du sammanfattar dina tankar och idéer. Du kommer även att få lyssna på en kamrats låt och ge en bedömning om den. Stödfrågor för dessa båda kommer senare. 


Redovisning:
Du bestämmer själv på vilket sätt du ska redovisa din låt. Det kan t ex vara att spela upp den, spela in den eller på något annat sätt som du finner lämpligt. Arbetet ska vara färdigt och redovisat senast v.15

Uppgifter

 • Inlämning skapande

 • Inlämning musik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Skapa år 9

E
C
A
Skapa
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg.
Genremedvetenhet och form.
Eleven prövar hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Uttryck och funktion
Eleven kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Musikens sammanhang och funktion
Omdöme - Eget
Eleven kan ge enkla omdömen om eget skapande.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget skapande.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget skapande.
Omdöme - Kamrat
Eleven kan ge enkla omdömen om andras skapande.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om andras skapande.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om andras skapande.
Reflektion/Utvärdering
Eleven kan bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.