👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen åk 8

Skapad 2021-01-13 08:14 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Biologi
Människokroppen och hälsa. Vi ska fördjupa oss i organ och organsystem sam deras samverkan.

Innehåll

 

 

Pedagogisk planering för Människokroppen, Bi åk8

 

Syfte

Under detta arbetsområde ges du i första hand möjlighet att:

·         Fördjupa dina kunskaper om olika organ och organsystem samt hur de samverkar.

·         Använda biologiska begrepp som t.ex. matspjälkning, blodomlopp, immunförsvar mm

·         Utveckla din förmåga att söka vetenskaplig information från olika källor och vara källkritisk.  Kunna skriva texter utifrån informationen. 

·         Utveckla din förmåga att delta i diskussioner samt ta ställning med motivering i olika frågor som rör hälsa.

 

Centralt innehåll:

 

·         Celler, vävnad och organ

·         Skelettet och muskler

·         Näringsämnen och hälsa

·         Matspjälkningen

·         Andning och lungor/Utsöndringsorgan

·         Blodomlopp och hjärta

·         Kroppens försvar

·   

Genomförande

Du kommer att få ta del av genomgångar och filmer kring det centrala innehållet. Du kommer att få träna din förmåga att ta ställning med motivering kring frågor om hälsa.

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att delta aktivt i diskussioner samt andra lektioner.

Vi kommer även ha två olika kunskapsredovisningar (kanske tre – bestäms senare):

·         Ett skriftligt prov ons den 9/2 där du fram för allt visar dina kunskaper om olika organsystem samt hur de samverkar.

·         En inlämning (faktauppsats) där du ska söka information och sedan ta ställning kring en fråga med motivering.

·         Ett praktiskt prov i form av en laboration. (Detta bestämmer vi sen beroende på hur läget med Covid blir)

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att

·         Använda begrepp och kunskaper för att beskriva och förklara olika samband i människokroppen genom att ge exempel och beskriva kroppens olika organ och organsystems funktioner.

·         Söka relevant information från olika källor och vara källkritisk.

·         Skriva texter som är anpassade till din uppgift

·         Ta ställning med motivering kring frågor om hälsa

·         Föra underbyggda resonemang kring människokroppens byggnad och funktion med hjälp av biologiska begrepp. Helt enkelt förklara hur olika organsystem som t.ex. blodomloppet fungerar och hur det samverkar med andra organsystem som t.ex. matspjälkningen. 

 

Preliminär veckoplanering

 

Vecka

Lektionsplanering

Lektioner samt Läxa

51

Förkunskapstest i grupp.

 

 

51-2

 

Vad behövs för att leva?

Cell, vävnad, organ och organsystem

 

Instuderingsfrågor

1 - 14

 

3

 

Sockerfilmen

Muskler och skelett

Matspjälkning

 

Instuderingsfrågor

15 – 20

Studi

 

4

Näingsämnena

Andning

Blodomlopp

Instuderingsfrågor

21 – 43

Studi

 

5

Lab: Dissekera hjärta(beror på corona)

Utsöndringsorgan

Kroppens försvar

Instuderingsfrågor

44 - 59

 

6

 

Repetition

Prov

Arbeta med Inlämningsuppgift

Repetera

Prov: 9 februari

Arbeta Inlämningsuppgift

 

7

Inlämningsuppgift Hälsa

Gemensamt arbete samt enskilt

Arbeta på din inlämnings-uppgift.

 

9

Inlämningsuppgift Hälsa

Arbeta på din inlämningsuppgift.

För feedback på arbetet skicka till mig senas tisdagen 2 mars

 

10

Sex och samlevnad

Arbeta med frågorna

11

Sex och samlevnad

Inlämningsuppgift

 

 

 

Inlämningsuppgift

·       Blodomlopp och hj

Matriser

Bi
Människokroppen åk 8

Kunskaper (skriftligt prov)
Du visar grundläggande kunskaper om människokroppen genom att ge exempel och beskriva kroppens olika organ och organsystem funktion med viss användning av biologiska begrepp.
Du visar goda kunskaper om människokroppen genom att förklara och beskriva kroppens olika organ och organsystem funktion och samverkan med relativt god användning av biologiska begrepp.
Du visar mycket goda kunskaper om människokroppen genom att förklara och beskriva kroppens olika organ och organsystem funktion och samverkan med god användning av biologiska begrepp.
Faktauppsats - Söka information
Söka information och använda informationen till att skapa texter.
Du söker naturvetenskaplig information från olika källor. Du är källkritisk dvs., resonerar kring källornas trovärdighet på ett enkelt sätt. Du använder dig av informationen till att skriva enkla texter med egna ord.
Du söker naturvetenskaplig information från olika källor. Du för utvecklade och underbyggda resonemang om källornas trovärdighet. Du använder dig av informationen till att skriva utvecklade texter med egna ord, med relativt god anpassning till uppgiften.
Du söker naturvetenskaplig information från olika källor. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet. Du använder dig av informationen till att skriva välutvecklade texter med egna ord, med god anpassning till uppgiften.
Faktauppsats - Fakta, argumentation och ställningstagande
Du resonerar kring faktan du tagit reda på genom att visa att du kan se saken från olika perspektiv. Du kan ta ställning med en enkel motivering och visar på tänkbara konsekvenser av ditt ställningstagande. (Jag tycker att … eftersom.... Det skulle kunna leda till ...)
Du har med relevant fakta och du resonerar kring faktan du tagit reda på genom att visa att du kan se saken från olika perspektiv och du har en diskussion som leder mot ett ställningstagande. Du kan ta ställning med utvecklade motiveringar och visar på tänkbara konsekvenser av ditt ställningstagande. (Jag tycker att … eftersom.... Det skulle kunna leda till ...)
Du har med relevant fakta och har inte utelämnat viktig information. Du resonerar kring faktan du tagit reda på genom att visa att du kan se saken från olika perspektiv och du har en diskussion som du fördjupar och som leder mot ett ställningstagande. Du kan ta ställning med välutvecklade motiveringar och visar på tänkbara konsekvenser av ditt ställningstagande. (Jag tycker att … eftersom.... och … Det skulle kunna leda till … Det skulle också kunna led till att … )
Ev. Laborationsförmåga
Du genomför laborationer på ett säkert sätt. Du bidrar till att planera laborationer som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du jämför resultatet med frågeställningen och drar enkla slutsatser. Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur laborationen kan förbättras. Du gör enkla dokumentationer av laborationer.
Du genomför laborationer på ett säkert sätt och använder utrustningen på ett ändamålsenligt sätt. Du planerar laborationer som efter lite bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Du jämför resultatet med frågeställningen och drar utvecklade slutsatser. Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag på hur laborationen kan förbättras. Du gör utvecklade dokumentationer av laborationer.
Du genomför laborationer på ett säkert sätt och använder utrustningen på ett rätt och effektivt sätt. Du planerar laborationer som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du jämför resultatet med frågeställningen och drar välutvecklade slutsatser. Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet genom att hitta felkällor i laborationen och ger förslag på hur laborationen kan förbättras. Du gör välutvecklade dokumentationer av laborationer.