Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns möte med naturen. Uppföljningsperiod 1

Skapad 2021-01-13 09:40 i 123431 Förskolan Måttbandet Stockholm Södermalm
Förskola
Vi har under terminen arbetat med "Barns möte med naturen". Där kommer vi utgått från skogen med Knytte från Friluftsfrämjandet samt vår kolonilott. Vi kommer att arbeta med djur och natur på olika sätt under kommande termin. Syftet är att väcka intresse för och ökad kunskap om djur, natur och hållbar utveckling genom fokus på omsorg.

Innehåll

Projektbeskrivning.

"Barns möte med naturen" är ett projekt där barn och pedagoger tillsammans utforskar natur och naturvetenskap. Undervisningen kring detta sker planerat i våra projektgrupper och på våra utflykter men även spontant i den fria leken. Vi har hela tiden barnens intressen och upptäckarglädje i fokus och det är det som leder vårt projektarbete framåt. Barnen kommer genom sitt intresse, sina tankar och hypoteser ta oss till oanade platser och ge oss och varandra nya insikter och kunskaper.

I början av höstterminen fångade rabarberna barnens intresse stort och vi arbetade med dessa under ett par veckor. Därefter tog vårt tema sin form. Vi har under terminen vistats en till två gånger i veckan på vår kolonilott. Där har barnen skördat potatis, tomater, gurkor, morötter, rödbetor, pepparrot, squash, pumpa, sallad, gul lök, dill, persilja, gräslök, timjan, oregano samt salvia. De har grävt i jorden, rensat ogräs och blast som de lagt i komposten. Där upptäckte barnen att det fanns många olika djur som bodde och då framför allt gråsuggor och mask.

 

Samtidigt har vi arbetat med Knytte i skogen. Tyvärr har Covid -19 gjort att vi inte har kunnat åka till skogen i Rudan eller till Hellasgården, som vi annars brukar göra. För att ändå kunna arbeta med skogen har vi sökt efter andra lösningar. Vi hittade då Kornboden vid Eriksdal. Inte alls samma sak som att åte till den "riktiga" skogen. Men vi har ändå kunnat genomföra barnens utforskande, vårt tema samt genomföra våra lektioner utifrån deras nyfikenhet och Friluftsfrämjhandets planeringar. 

 

Vi ser fortfarande ett intresse med kompost, rötter och gråsuggor. Detta kommer vi att fortsätta utforska denna termin. 

 

Vi känner att vår första planering håller ganska bra, men vi vill utvidga med skridskor på tisdagar i januari och februari. 

 

 

 

       

 

VAD: (Innehåll)

 • Vi ser att barnen fortfarande är nyfikna på rötter, kompost samt gråsuggor och andra småkryp.
 • Vi behöver mer kunskap om våra digitala verktyg för att göra barnens värld mer begriplig och få in en mångfald av lärande. 

 

VARFÖR (Syfte)

 • Vi vill att de ska få en större förståelse för hållbar utveckling samt djur och naturs påverkan av varandra samt vårt samhälle. 
 • Syftet med projektet är att göra barnen uppmärksamma på naturen runt om kring oss samt att ge barnen möjlighet att upptäcka, utforska, diskutera, argumentera och prova sina tankar och idéer.
 • Utifrån barnens tidigare engagemang i vårt projekt, har vi höga förväntningar även på fortsättningen. 

 

HUR (Tillvägagångssätt)

 • Vi kommer att arbeta i olika grupper under dagarna. Ibland är vi alla tillsammans. Ibland delar vi dem i mindre grupper. Allt eftersom val av aktivitet. 
 • Vi arbetar med projektet under barnens hela dagar. Under förmiddagarna med planerad undervisning och eftermiddagarna med spontan undervisning. 
 •  Vi har i dag redan plockat in naturmaterial på avdelningen. Nu när det är vinter tänker vi att vi kommer förändra efter årstiden. 
 •  Vi dokumenterar hela tiden men på olika sätt. I bland med papper och penna. Ibland med dator eller Ipad. Barnen kommer också att vara med och dokumentera sitt lärande. Ta bilder, använda appar, slå i böcker osv. Vi kommer sedan att tillsammans med barnen att reflektera både i små och större grupper. 
 • Vi kommer kontinuerligt att lägga ut lärloggar.

 

VEM?

  • Vi pedagoger har redan givna uppgifter under lektioner och planerade aktiviteter när vi dokumenterar. Detta underlättar vårt arbete. Vi dokumenterar i projektgrupperna vilket resulterar i lärloggar på gruppnivå men även några individuella
  • Vi kommer fortsätta att arbeta i små grupper under dagarna. Då ansvarar vi för en grupp var. 
  • Vi har planering på måndagar och kommer då planera veckans aktiviteter. Därutöver samtalar vi spontant om barnens lärande. På onsdagar har vi reflektion och funderar över hur vi ska gå vidare med barns tankar och intressen.
   • Vi planerar för miljö och material gemensamt under vår reflektionstid. Här bestämmer vi vilket material vi behöver tillföra och hur vi dukar upp till våra aktiviteter.

 

Nu är det tid att formulerar en eller flera projektfrågor, ta stöd av följande punkter:

 

Nu har vi kommit igång med projektuppdraget och samlat barnens förkunskaper, reflektioner och tankar. Därefter kommer vi fortsätta där vi slutade förra terminen. När vi plockade upp alla rotfrukt upptäckte barnen att det finns rötter. I skogen upptäckte vi att även alla träd och har rötter. Dessa har vi arbetat vidare med genom att lägga ärtor på grodd och sedan planterat. Vi har samlat in en orkidé, skott från en Ampellilja, en hyacint i glasvas samt en yuccapalm. Detta är något som vi absolut inte är klara med.

Vi kommer också att arbeta vidare med vår kompost samt gråsuggor och andra småkryp. 

Under våren kommer vi att börja förodla till kolonilotten igen. På så sätt knyter vi i hop säcken och barnen får ett helhetsperspektiv på ett odlingsår. 

Utifrån det fångar vi upp barnens intresse och utmanar dem i undervisningen genom att iscensätta, planerade aktiviteter och tillföra material som luppar, förstoringsglas, färg, lera, projektor m.m. Låta barnen prova och undersöka vid flera tillfällen samt dokumentera detta i grupplärloggar och i individuella lärloggar. 

Vår projektfråga blir således: Hur samspelar våra barn och naturen med varandra?

 

 

Så här använder vi lärloggar: 

 

Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan. Vi lägger in ett urval av samlad dokumentation på Vågen. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning) med ett syfte där barnens lärande blir synligt.

 

När vi publicerar en Lärlogg för gruppen blir den synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

 

Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

 

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling och där kan ni vårdnadshavare kommentera och ge direkt feedback till oss.

 

 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: