Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek och pulkaåkning v. 2-8

Skapad 2021-01-13 09:34 i Sär Träningsskola Sandviken
Det här är en mall för planering av olika block inom Träningsskolan i Sandviken. Mallen ska användas under läsåret 20/21 för planeringar.
Grundsärskola 1 – 9 Motorik
Undervisningens syfte är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en god kroppsuppfattning och känna rörelseglädje.

Innehåll

 

Konkretisering av syfte

Vi ska åka pulka och madrass i backen där eleverna tränar sina grovmotoriska förmågor samt utvecklar en god kroppsuppfattning. 

 

Undervisningens arbetssätt och innehåll

All personal som deltar på lektionerna har i uppgift att stötta och uppmuntra eleverna i sitt lärande. 

Vi ska arbeta klassvis där undervisningen innehåller: 

 • Lärande om utrustning och säkerhet.
 • Kläder efter väder.
 • Turtagning och hänsynstagande.
 • Aktiviteter i närmiljön.
 • Samarbete

 

Bedömning

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och diskussioner i arbetslaget och av ämneslärarna. 

 

Bedömningskriterier: Deltagit, arbetat med stöd och arbetat självständigt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  1-9
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
  MOT  1-9
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  1-9
 • Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
  MOT  1-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  MOT  1-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  1-9
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  MOT  1-9
 • Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: