👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevensval (fördjupning i ett ämne)

Skapad 2021-01-13 09:43 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 5 – 6 Engelska Matematik NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3)
Under våren kommer eleverna få möjlighet att fördjupa sig i ett valfritt ämne utifrån eget intresse. Det kommer att ske i projekt form där eleven själv driver sin kunskapsutveckling, med handledning av en lärare och själv ansvarar för resultatet. Eleven kommer att i slutet får redovisa för klassen och sprida sina nya kunskaper.

Innehåll

Tidsperiod

6 veckors perioder /en lektion varannan vecka

Vad ska vi lära oss? (Lärande mål)

 • att ta ansvar för sitt eget lärande genom egen ansträngning, engagemang och delaktighet söka kunskap, själv driva sin egen kunskapsutveckling och genomföra arbetsprojekt.
 • fördjupning och eller breddning av kunskaper inom ett egen valt ämne.
 • presentera kunskaper med hjälp av olika tekniska hjälpmedel och förmedla kunskaper till andra.
 • Källkritik och källhänvisning.
 • Fördjupning ämnena är svenska, matte, engelska,

Hur ska jag visa det? (bedömning)

 • göra ett aktivt val och hålla fast vid detta genom hela projekt perioden.
 • Genom att arbeta aktivt och självständigt på lektionen.
 • Redovisa projektet både skriftligt och muntligt.

Hur ska vi komma dit? (Planering)

 • Du väljer ett ämne som du ska arbeta med under dessa lektioner.
 • Följ instruktionerna noga och lägg upp en projekt planering, hur ska arbetet se ut (vilka rubriker)? Vad behöver du veta och hur tar du reda på detta? Tidsplan, vad ska du hinna med på lektionerna? Vilken hjälp kommer du behöva?
 • Skriv projekt rapport 
 • Redovisa muntligt för klassen vad du lärt dig.

Uppgifter

 • Projekt Matematik

 • Projekt Svenska - Film

 • Projekt Engelska