👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BA20 Ao 6, Ritningsläsning.

Skapad 2021-01-13 10:12 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Bygg och anläggning
I detta arbetsområde kommer vi att lära oss hur en ritning är uppbyggd, ritningssymboler och läsa en ritning.

Innehåll

TID

Det här ska vi lära.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

 v2

1. Varför har vi ritningar?
2. Ritningsprocess:
    Från Kund till Startbesked.
3. Arkitekt och konstruktör.

 

Diskussion

 

 

 v3

Repetition från v2 

Ritningsvyer.
Snitt.
Linjer 

 

PP Ritningsläsning (bild 48 -58 samt bild 22-23)
Instuderingsuppgift:
Vyer och sektion.

(Fråga 31-38 i Vyer sektioner, snitt)

 

 v4

Repetition från v 3
(Skriv anteckningar.)

Läsa och hitta svar i Liberstugan.


Grunder inom ritningsläsning:
Skala.
Vyer.
Ritningssymboler.
Linjer.

Titta på film Liberstugan

Svara på frågor i ritningsatsen Liberstugan.

Läs s.6-33 i boken Ritningsläsning.
Svara på frågorna i Arbetsuppgift.

 

 

 v5  Repetition v 2-4   PP Ritningsläsning. 
 v6  Kunskapstest Prov fredag 9-11:30
     
     
     
 

Uppgifter

 • Ritningsläsning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande ritningsläsning.
  Byg  -
 • Facktermer.
  Byg  -

Matriser

Byg
BygByg02. Ao 6, Ritningsläsning.

Rubrik 1

>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
Lösa problem.
Varför görs ritningar. Från kund till Startbesked. Arkitekt och Konstruktör.
Jag behöver hjälp att beskriva varför vi använder och gör ritningar. Jag behöver hjälp att beskriva hur processen Från kund till Startbesked. Jag behöver hjälp att beskriva skillnaden mellan Arkitekt och Konstruktör.
Jag beskriver de flesta anledningar till varför vi använder och gör ritningar. Jag beskriver det mesta i processen Från kund till Startbesked. Jag beskriver de mesta av skillnaden mellan Arkitekt och Konstruktör.
Jag beskriver de anledningar till varför vi använder och gör ritningar. Jag beskriver processen Från kund till Startbesked. Jag beskriver skillnaden mellan Arkitekt och Konstruktör.
Lösa problem.
Ritningens uppbyggnad. Linjer. Skala. Måttsättning.
Jag behöver hjälp att hitta information i ritningens Namnruta, Skrivfält och Orienteringsfigur. Jag behöver hjälp med ritningens olika typer av linjer. Jag behöver hjälp att använda, rita och räkna med skala. Jag behöver hjälp med att beskriva de sätt man måttsätter en ritning.
Jag hittar det mesta av informationen i ritningens Namnruta, Skrivfält och Orienteringsfigur. Jag klarar de flesta av ritningens olika typer av linjer. Jag använder, ritar och räknar med skala i viss utsträckning. Jag beskriver några av de sätt man måttsätter en ritning.
Jag hittar informationen i ritningens Namnruta, Skrivfält och Orienteringsfigur. Jag klarar ritningens olika typer av linjer. Jag använder, ritar och räknar med skala. Jag beskriver de sätt man måttsätter en ritning.
Lösa problem.
Förkortningar och Symboler. Vyer.
Jag behöver hjälp med att tyda förkortningar och symboler. Jag behöver hjälp att förklara de olika ritningsvyerna.
Jag klarar att tyda de flesta förkortningar och symboler. Jag förklara några av de olika ritningsvyerna.
Jag klarar att tyda förkortningar och symboler. Jag förklara de olika ritningsvyerna.
Lösa problem.
Arbetsbeskrivning och ritning.
 • Byg  E
 • Byg  C
 • Byg  A
Jag behöver hjälp att tyda och följa ritningar och arbetsinstruktioner i samråd med handledare.
Jag visar förståelse för det mesta av ritningarna och arbetsbeskrivningarna, men behöver lite hjälp. efter samråd med handledare.
Jag visar förståelse ritningar och arbetsinstruktioner samt återger instruktionen med egna ord och gör en principskiss. efter samråd med handledare.
Samverka och kommunicera.
Fackspråk.
 • Byg  E
 • Byg  C
 • Byg  A
Jag pratar med arbetskamrater och benämner de flesta verktyg, material och byggnadsdelar med dess rätta namn viss förståelse.
Jag pratar med arbetskamrater och benämner verktyg, material och byggnadsdelar med dess rätta namn viss förståelse.
Jag pratar med arbetskamrater och benämner samt beskriver verktyg, material och byggnadsdelar med dess rätta namn säkerhet.