👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamla testamentet

Skapad 2021-01-13 11:32 i Villaskolan Kristianstad
Gamla testamentets berättelser och dess koppling till kristendom, judendom och islam
Grundskola 5 Religionskunskap
Du kommer att få lära dig vad Gamla Testamentet i Bibeln är, om berättelserna där och hur de har betydelse för de tre syskonreligionerna kristendom, judendom och islam.

Innehåll

Syfte LGR 11

Centralt innehåll LGR 11

Arbetssätt/metod

- läsa och hämta fakta ur lärobok,

- skriva fakta och svar på frågor,

- delta i diskussioner.

- se på film

 

Det här ska du kunna

- återberätta i stora drag några av berättelserna i Gamla Testamentet.

- resonera och argumentera kring några moraliska och etiska värderingar.

- förstå och redogöra för kopplingen mellan GT och religionerna kristendom, judendom och islam.

- förklara och använda ämnesspecifika begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Gamla testamentet

På väg att nå målet
Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper.
Du kan i stora drag återberätta några av Gamla Testamentets berättelser
Du kan resonera och argumentera runt moraliska och etiska värderingar
Du kan redogöra för kopplingen mellan GT och kristendom, judendom och islam
Du kan förklara och använda ämnesspecifika begrepp i diskussioner och skriven text.
Du deltar aktivt i diskussioner