Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål i grekiska - grekiska - Bokrecension

Skapad 2021-01-13 11:38 i Modersmålsundervisning GR Linköping
Grundskola 9 Modersmål
Boken "Pojken i teaterns galleri" ("Το αγόρι στο θεωρείο") ska ni läsa handlar om förlusten, solidaritet, tillflykten, fantasis tröstande kraft och livet som i slutändan har många ansikten. Det är baserad i verkliga händelser om flyktingkris under 1922-1927 då flyktningar från Mindre Asien bosätter sig i en gammal teater i Aten.

Innehåll

Innehåll:              

Mål 

1. Kunna muntligt presentera och diskutera bokens innehåll i klassrummet samt att dela sina åsikter med andra.

2. Kunna analysera viktiga händelser, idéer och "dolda" meningar mellan raderna.

3. Kunna beskriva och karakterisera huvud- och bipersonerna.

4. Kunna analysera språket och utveckla sin ordförråd.

Arbetssätt

- Vi kommer att arbeta med instuderings frågor och ordförrådsuppgifter baserade i boken som ska hjälpa dig att i slutet skriva din bokrecensioner. Det ska vara enskild arbete men vi ska ha gemensamma diskussioner då ska bedömas dina muntliga förmågor för att analysera boken och dela dina idéer med andra. Instuderings frågorna, språkuppgifter och bokrecensions mall ska läggas i Googleclassroom. 

Bedömning

- Din förmåga att kunna återberätta bokens innehåll, diskutera om viktiga frågor, analysera språket, sammanfatta och dina kunskaper i att skriva en bokrecension kommer att bedömas.

Tidsplan

Vecka 2

Introduktion av boken och instruktioner om kommande uppgifter

Vecka 3

Egen läsning, samtal och analys

Vecka 4

Arbete med instuderings frågor

Vecka 5

Egen läsning, samtal och analys

Vecka 6

Arbete med instuderings frågor

Vecka 7

Egen läsning, samtal och analys

Vecka 8

Sportlov

Vecka 9

Presentation av bokrecensions mall

Arbete med instuderings frågor

Vecka 10

Egen läsning, samtal och analys

Vecka 11

Arbete med instuderings frågor

Vecka 12

Presentation av historiska händelser kopplade till bokens tema

Vecka 13

Egen läsning, samtal och analys/Arbete med instuderings frågor

Vecka 14

Påsklov

Vecka 15

Bedömnings uppgift – inlämning

 

Uppgifter

 • Uppgifterna finns i: https://classroom.google.com/u/0/c/ODg5NjY5Mjk4Mlpa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: