Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2021-01-13 11:40 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi kommer att läsa om människokroppens organ och organsystem samt hur de samarbetar. Vi kommer att lära oss om vad vi kan göra för att hålla oss friska och må bra. Vi arbetar med detta avsnitt i ca 10 veckor.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med människokroppen, dess olika delar och hur de samarbetar. Vi kommer att diskutera vad man kan göra för att må bra och vara frisk. Du kommer att få genomföra några undersökningar och dokumentera dem. 

Hur ska vi arbeta?

-Läsa och bearbeta texter och diskutera innehållet

-Titta på filmer

-Genomföra undersökningar

 

Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig om kroppens organ och organsystem samt hur de samverkar. Du ska kunna föra resonemang om hälsa. Du ska lära dig att planera en undersökning. 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Organ: huden, skelett, muskler, hjärta (några av hjärtats delar samt blodets innehåll), hjärna, sinnesorganen, lungor, njurar, lever, magsäck, tarmar

Organsystem

Celler

DNA

Cellandning/förbränning och fotosyntes

Hur ska du visa vad du lärt dig?

-Vid diskussioner och genomgångar

-I skriftliga förhör och prov

-I dokumentationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Människokroppen

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Resonemang
Du för enkla resonemang kring hälsa och vad du kan göra för att behålla en god hälsa.
Du för utvecklade resonemang kring hälsa och vad du kan göra för att behålla en god hälsa.
Begrepp
Du använder begrepp med viss säkerhet.
Du använder begrepp med god säkerhet.
Begrepp
Du förklarar med viss säkerhet hur organen fungerar.
Du förklarar med god säkerhet hur organen fungerar.
Begrepp
Du förklarar till viss del hur organen och organsystemen samarbetar.
Du förklarar med god säkerhet hur organen och organsystemen samarbetar.
Systematiska undersökningar
Du planerar en enkel undersökning som man till viss del kan arbeta systematiskt utifrån. Vissa förtydliganden behöver göras.
Du planerar en enkel undersökning som man kan arbeta systematisk utifrån.
Systematiska undersökningar
Du gör en enkel dokumentation av din undersökning.
Du gör en mer utvecklad dokumentation av din undersökning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: