Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema världen

Skapad 2021-01-13 12:05 i Egebyskolan Mjölby
Grundsärskola F – 9 Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Vi kommer under våren jobba vidare från Sverige ut i världen. Vi kommer bland annat gå igenom världsdelarna, dess olika klimat och djur, mat och handelsvaror samt jämföra med Sverige.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att eleverna skall delta i arbetet med platser i världen. Uppleva, undersöka och diskutera olika klimat, djur och levnadsregler som skiljer sig över hela världen. Genom att arbeta på olika sätt med film, estetiska uttryck, praktiskt arbete, övningar och jämförelser kunna ge eleverna en överblick av hur det ser ut i olika delar av världen.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta utifrån våra centrala delar som är:

Världsdel/ land

Klimat

Djur

Mat/ handel

Estetiska uttryck (flagga, musik, dans)

Att vara barn

Religion

Vi kommer arbeta med estetiska uttryck på olika sätt för att eleverna ska få lyssna, titta och uppleva för att få något konkret att arbeta med.

Vi kommer även arbeta med temat under hemkunskapen genom att följa instruktioner och recept kring tillagning. Smaka och lukta på olika mat för att få en upplevelse av världsdelarnas råvaror. Vi kommer att få ta del av råvarornas växtmiljöer, användning och förädling och hur mat serveras och äts i olika världsdelar. Vi kommer att få ta del i måltiders skapande för gemenskap.

När vi arbetar med begrepp, till exempel inom religion, kommer vi använda oss av estetiska uttryck för att få något konkret som eleven kan relatera till.

Vi kommer titta på filmer och bilder och använda oss av bildstöd för att kunna diskutera innehållet.

Vi kommer att föra diskussion om jämförelser med Sverige.

Genom att använda google maps kan vi utforska världen och göra nedslag på platser som eleven har intresse för och kan relatera till.

 

Det här ska bedömas

Eleverna kommer bedömas utifrån delaktighet under lektionerna samt igenkännande vid repetition.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  VAA
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  1-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  1-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  1-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-9
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  1-9
 • Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.
  VAA  1-9
 • Några religiöst motiverade levnadsregler och berättelser från hinduism och buddhism.
  VAA  1-9
 • Aktuella frågor och debatter i samhället.
  VAA  1-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
  VAA  1-9
 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  4-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  4-6
 • Rutiner för måltider.
  VAA  4-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  4-6
 • Några religiöst motiverade levnadsregler och berättelser från kristendom, islam och judendom.
  VAA  4-6
 • Aktuella frågor i samhället med betydelse för eleven.
  VAA  4-6
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och jämställdhet.
  VAA  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas, samt alla barns rättigheter, till exempel barnkonventionen.
  VAA  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  4-6
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  4-6
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid.
  VAA   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: