👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKRIV MER!

Skapad 2021-01-13 12:44 i Roslagsskolan Norrtälje
Eleverna arbetar med att utveckla sitt skrivande. Skriva olika texter, förbättra genom respons. Arbeta med skrivspråket: meningsbyggnad, grammatik, ordkunskap, genretypiska drag.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Utveckla skrivandet: Du kommer att lära dig skriva olika sorters texter och att förbättra det du skriver genom respons.

Innehåll

Skriva, stava, grammatik och ordkunskap

Arbetsområde:

Du kommer arbetar med att skriva texter av olika slag. Längre texter men även korta i form av svar på frågor, reflektioner, loggböcker mm. Du övar på att skriva olika texttyper/-genrer som brev, recension, referat, insändare, utredande texter. Du övar också grammatik på grundnivå samt ordkunskap.

Uppgifterna kommer från olika läromedel och källor. 

Uppgifter

 • Utvärdering 2020

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
SVA, åk 7-9 (skriva)

Skriva

F
E
C
A
Skriver olika slags texter med en mycket bra struktur och med väl anpassat språk
Kan delvis/med stöd skriva olika slags texter
Kan skriva olika slags texter med en ganska bra struktur och med ett ganska passande språk
Skriver olika slags texter med en bra struktur och med ett passande språk
Skriver olika slags texter med en mycket bra struktur och med väl anpassat språk
Förmågan att tillämpa regler för hur man skriver olika slags texter (t ex stavning, ordföljd, meningsbyggnad)
Kan delvis/med stöd tillämpa svenska skrivregler
Kan tillämpa svenska skrivregler på ett ganska bra sätt
Kan tillämpa svenska skrivregler på ett bra sätt
Kan tillämpa svenska skrivregler på ett mycket bra sätt
Förmågan att gestalta och beskriva i berättande texter (t ex sagor och noveller) bygga upp berättelsen
Kan delvis/med stöd använda gestaltningar och beskrivningar
Kan använda gestaltningar och beskrivningar på ett enkelt sätt
Kan använda gestaltningar och beskrivningar på ett utvecklat sätt
Kan använda gestaltningar och beskrivningar på ett välutvecklat sätt
Förmågan att ge omdömen och bearbeta andras och egna texter
Kan delvis/med stöd ge omdömen och bearbeta andras eller egna texter
Kan ge omdömen och bearbeta andras och egna texter på ett ganska bra sätt
Kan ge omdömen och bearbeta andras och egna texter på ett bra sätt
Kan ge omdömen och bearbeta andras och egna texter på ett mycket bra sätt