👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

Skapad 2021-01-13 13:30 i Hallens Kyrkskola Åre
Mänskliga rättigheter utifrån FN:s barnkonvention.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Du ska arbeta med de mänskliga rättigheterna utifrån FN:s barnkonvention. Du kommer också att få fundera över vilka som är dina egna rättigheter respektive skyldigheter.

Innehåll

Mål för elev

Du ska förstå vad de mänskliga rättigheterna innebär och vad som sker om de saknas.

Innehåll

Vi kommer att gå igenom några väsentliga mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention.

Vi kommer att diskutera ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen.

Vi kommer att diskutera några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar kring vad rättigheter och skyldigheter är.

Vi kommer att läsa och diskutera texter gemensamt. 

Vi kommer att diskutera i smågrupper.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
    Sh
  • Centralt innehåll
  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
    Sh  4-6

Matriser

Sh
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Samhällskunskap
Förmågan att reflektera över mänskliga rättigheter.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.