👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter - Demokrati och mänskliga rättigheter

Skapad 2021-01-13 13:46 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundsärskola 9 Vardagsaktiviteter
I detta arbetsområde ska vi arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleven ska öka:

 • sin förmåga att göra val utifrån demokrati och mänskliga rättigheter

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma elevens förmåga och kunskap utifrån ovan beskrivna syften.

Vi gör bedömningen samtidigt som vi arbetar med eleven då vi ser hur eleven utvecklas och tar till sig undervisningen. 

Undervisning och arbetsformer

Göra val utifrån demokrati och mänskliga rättigheter:

 • Eleven gör val med ögonpekning inom områden som är relevanta för eleven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.
  VAA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
  VAA   9