👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och sagoväsen

Skapad 2021-01-13 13:49 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
En gång för länge sedan, i ett land långt bort.....

Innehåll

Vi lär oss om hur en saga är uppbyggd.

Vi lyssnar till sagor.

Vi bekantar oss med olika sagoväsen.

Vi skriver sagor.

Vi berättar sagor.

Vi lyssnar till berättande.

Vi bekantar oss med John Bauer och hans bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3

Matriser

Sv SvA
Sagotema vt åk1

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Kunna berätta en saga
 • Sv  1-3
Jag kan berätta en saga med enstaka meningar.
Jag kan berätta en saga med enstaka meningar som har tydlig början, mitten och ett slut.
Jag kan berätta en saga med flera detaljer vilket gör att det blir spännande att lyssna.
Typiska sagodrag
 • Sv  1-3
Jag kan med hjälp säga några få saker som är typiska för en saga.
Jag kan säga några få saker som är typiska för en saga.
Jag kan berätta om flera saker som är typiska för en saga.
Skriva en saga
 • Sv  1-3
Jag kan med hjälp skriva några få meningar till en saga med tydlig handling.
Jag kan med några få meningar skriva en saga med tydlig handling.
Jag kan med en kortare text skriva en saga med flera detaljer och en tydlig handling.
Använda bilder
 • Bl  1-3
Jag kan med hjälp ta fram en bild som är lämplig för texten.
Jag kan använda en bild som är lämplig till texten.
Jag kan använda en bild som förhöjer textens innehåll.
Samtala och tänka
 • Sv  1-3
Jag kan aktivt lyssna när någon läser en text.
Jag kan följa ett resonemang kring en text och ge enstaka kommentarer som visar att jag förstår.
Jag kan samtala om en text och visar muntligt mina tankar utifrån den.
Självbedömmning
 • Sv  1-3
Jag kan med hjälp bearbeta min text genom att vi tillsammans kan se något som går att förbättra.
Jag kan bearbeta min text genom att själv se något som går att förbättra.
Jag kan bearbeta min text genom att själv se flera saker som går att förbättra.