👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stannfåglar

Skapad 2021-01-13 14:13 i Lingenässkolan Kristianstad
Du kommer att arbeta med några av våra vanligaste fåglar som stannar kvar i Sverige under vintern.
Grundskola F NO (år 1-3) Svenska Bild
Fåglarna som inte flyttar när vintern kommer. Arbetsområde om några fåglar som stannar kvar i Sverige under vintern.

Innehåll

SYFTE:

Du kommer att få kunskap om olika fågelarter - kännetecken, läten, föda. 

Du kommer att få kunskap om vilka fåglar som stannar i Sverige när vintern kommer. 

Du kommer att få kunskap om vad de fåglar som stannar över vintern behöver för att överleva.

ARBETSSÄTT :

Genom att:

- Läsa lättlästa faktatexter

- Titta på film om fåglar http://www.ur.se/Barn/Produkter/174521-Skrutts-fagelbok-Sma-faglar

"Blomsterlandets mata fåglar" https://www.blomsterlandet.se/Tips-och-artiklar/Tips-och-artiklar/Tillbehor/Fagel/Fagelmat/Mata-faglarna/

 Vi pratar om hur vi kan hjälpa de fåglar som stannar och hänger ut mat i trädet utanför vårt fönster.

- Lyssna på fågelläten

- Gå ut i närområdet och observera fågellivet

- Vi arbetar med en fågel i taget och tittar på dess egenskaper. Fåglarna vi kommer att arbeta lite extra med är, talgoxen, gråsparven och domherren. 

SPRÅKLIG STÖTTNING:

Vi gör en ordbank med ord och begrepp om fåglar

Utseende/kännetecken

Föda

Flyttfågel/stannfågel

Läte

 

 

 

Uppgifter

 • Fågelbord

 • Fåglarna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -