👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2021-01-13 14:28 i Österbyskolan Östhammar
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Man skulle kunna förklara religion som en känsla. Man får tro vad man vill.
Grundskola 2 Religionskunskap SO (år 1-3)
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Man skulle kunna förklara religion som en känsla. Du ska få lära dig om några högtider, symboler, heliga platser, skrifter och berättelser inom kristendom, judendom och islam och om likheter och skillnader.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i religionskunskap ska du få en förståelse för vad religion är och att människor tror olika. Du ska få lära dig om några högtider, symboler, heliga platser och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Undervisningen ska belysa skillnader men framför allt likheter mellan olika religioner.

 

Arbetssätt

Du kommer under arbetet få lyssna till religiösa berättelser, se filmer, delta i diskussioner och grupparbeten samt få enskilda uppgifter. Du kommer få möjlighet att jämföra olika religioner och reflektera över skillnader och likheter mellan olika religioner.

 

 

Begrepp

 • Religion
 • Kristendom
 • Islam
 • Judendom
 • Kyrka
 • Synagoga
 • Moské
 • Bibel
 • Tora
 • Koranen

 

Bedömning

Vi kommer bedöma följande:

- Att du kan samtala om elevnära livsfrågor.

- Att du kan benämna några platser för religionsutövning.

- Att du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendom, islam och judendom.

- Att du kan återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv i diskussioner, grupparbeten och vid enskilda övningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3