👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering Ungerska VT 2021 särgymnasium

Skapad 2021-01-13 14:22 i Modersmålsskolan Helsingborg
Gymnasiesärskola Modersmål
Under den här terminen arbetar vi med nya tema som delvis eleven har önskat sig eller som jag själv anser vara intressanta och lärorika. Vi fortsätter att träna språket med olika aktiviteter för att kunna bli bättre på att läsa, skriva, tala och lyssna. Samtidigt jämför vi ungerska och svenska med sina gemensamma och olika språkliga och kulturella drag. Tillsammans fortsätter vi att arbeta med rollspel, spela spel och använda digitala verktyg. Under trivsamma former kommer vi att utveckla språket med hjälp av digitala verktyg..

Innehåll

Syfte

Genom varierad uppgifter och olika ämne, kommer vi att utveckla din 

 

 • förmåga att tala och skriva på modersmålet.
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra typer av texter för olika syften.
 • förmåga att diskutera samt reflektera över kultur, samhälle, geografi och natur i områden där modersmålet talas, utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten. Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Utbildningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

Målet med undervisningen är att

 • kunna använda en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk i olika samtal och diskussioner
 • kunna ge muntliga presentationer för olika mottagare med anpassning av språk, innehåll och disposition
 • kunna läsa olika texter med flyt och kunna använda olika lässtrategier
 • kunna tolka textens budskap, resonera och läsa mellan raderna
 • kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört
 • kunna skriva olika texter, beskrivningar och berättande texter
 • kunna använda olika hjälpmedel för att förbättra sin skriven text

Dessa förmågor tränar vi genom att

 • skriva egna texter av olika slag för olika syften och mottagare (t.ex. brev, beskrivningar, faktatexter och berättelser)
 • läsa olika texter (t.ex. sagor, berättelser, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…) och svara på frågorna
 • berätta, beskriva och förklara händelser framför gruppen
 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna
 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter och göra rollspel

Vi kommer bedöma på vilket sätt du

kan samtala och framföra tankar och åsikter

kan anpassa språket efter syfte, mottagare och samamnhang

kan skriva olika typer av texter som ör begripliga, sammanhängande och anpassade

kan läsa texter och reflektera över och göra sammanfattningar av innehåll och föra resonemang om texternas budskap.

kan resonera kring likheter och skillnader mellan förhållanden i språkområdet och Sverige.

 •  

 Betyg E

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord- och begreppsförråd på modersmålet.
  Mos  -
 • Olika typer av texter, utifrån elevernas intressen och studieinriktning.
  Mos  -
 • Berättande texter, bilder och musik som handlar om vardagsliv, relationer och livsfrågor.
  Mos  -
 • Traditioner, samhällsförhållanden, natur och geografiska förhållanden i språkområdet.
  Mos  -

Matriser

Mos
Kunskapskrav Modersmål 1 Gymnasiesärskola Kurskod: MOSXXX51

Modersmål Gymnasiesärskola Kurskod: MOSXXX51

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Eleven deltar i samtal på sitt modersmål genom att medverka i att framföra samt efterfråga tankar och åsikter. I samtal medverkar eleven i att anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven deltar i samtal på sitt modersmål genom att framföra och efterfråga tankar och åsikter på ett sätt som till viss del för samtalet framåt. I samtal anpassar eleven delvis språket efter syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven deltar i samtal på sitt modersmål genom att framföra och efterfråga tankar och åsikter på ett sätt som för samtalet framåt. I samtal anpassar eleven språket efter syfte, mottagare och sammanhang.
Skriva
Utifrån sitt modersmåls särdrag skriver eleven mycket enkla texter och medverkar i att anpassa texterna till sammanhanget.
Utifrån sitt modersmåls särdrag skriver eleven texter som är begripliga, delvis sammanhängande och delvis anpassade till sammanhanget.
Utifrån sitt modersmåls särdrag skriver eleven texter som är begripliga, sammanhängande och anpassade till sammanhanget.
Läsa, läsförståelse
Eleven läser texter med visst flyt. Genom att reflektera över och medverka i att göra sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven läsförståelse. Utifrån egna erfarenheter medverkar eleven i att föra resonemang om texternas budskap.
Eleven läser texter med flyt. Genom att reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven tillfredsställande läsförståelse. Utifrån egna erfarenheter för eleven enkla resonemang om texternas budskap.
Eleven läser texter med gott flyt. Genom att reflektera över och göra utvecklade sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven god läsförståelse. Utifrån egna erfarenheter för eleven utvecklade resonemang om texternas budskap.
Jämföra
Eleven medverkar i att föra resonemang om likheter och skillnader mellan förhållanden i språkområdet och Sverige.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan förhållanden i språkområdet och Sverige.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan förhållanden i språkområdet och Sverige.