👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varmt/Kallt

Skapad 2021-01-13 14:34 i Borgmästarskolan Helsingborg
Eleverna ska få möjlighet att utforska varmt och kallt. Känslan på olika sätt, bilder, naturupplevelser
Grundsärskola F – 4 Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning

Uppgifter

 • Vecka 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-3
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
  VEU   9