👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Klass 8E, Geometri, v.2- v.5

Skapad 2021-01-13 15:18 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Mall planering
Grundskola 7 – 9 Matematik
Pedagogisk planering: Matematik

Innehåll

Ämnesområde: Matematik

Examination: Prov på ämnesavsnittet sker vecka 5

- Allt material kopplat till undervisningen finns i klassens TEAM under fliken filer.

- Examination och läxor publiceras i PoB under fliken "Uppgifter"

Undervisning

  •        Lärarledda genomgångar
  •        Enskilt arbete
  •        Lärarledda gruppdiskussioner
  •        Problemlösning i gruppform

Litteratur: Prio matematik 8

 

Länkar: www.webbmatte.se

              www.matteboken.se

 

Veckoplanering: 

Vecka

 Lektion 1

 Lektion 2

 Lektion 3

vecka 2

Studiedag

Avsnitt 3.5, volymenheter.

Avsnitt 3.5, volymenheter.

Även volymberäkningar på prismor och cylindrar (avsnitt 3.6)

vecka 3

Fortsatt arbete med avsnitt 3.6, volym av prisma och cylinder

Avsnitt 3.7, volym av kon, pyramid och klot

Avsnitt 3.7, volym av kon, pyramid och klot

vecka 4

Avsnitt 3.8, formler.

Eget arbete.

Avsnitt 3.8, formler.

Eget arbete.

Kapiteltest (sidan 122-123)

vecka 5

Repetition av kapitlet (Basläger och Hög höjd, sidorna 124-127)

Repetition av kapitlet (Basläger och Hög höjd, sidorna 124-127)

Prov

 

Lärandemål:

När du arbetar med det här momentet får du lära dig:

• att mäta och beräkna omkretsen och arean på olika geometriska figurer

• beräkna cirkelns omkrets och area

• att beräkna begränsningsyta och mantelyta på geometriska figurer

• prefix kopplade till geometrin och enhetsomvandlingar mellan längd-, area- och volymenheter

• att känna igen olika rymdgeometriska kroppar t ex rätblock, prisma, kub, kon, cylinder och pyramid

• beräkna volym av rätblock, prisma, cylinder, pyramid och kon

• lösa vardagsproblem som innehåller geometri och volym

• hur man löser ut variabler ur en formel (återkoppling till algebran)

Begreppslista:

medelpunkt, radie, diameter, pi, cirkelns omkrets, cirkelns area, enhet, cirkelsektor, dimension, kropp, kub, rätblock, cylinder, kon, prisma, pyramid, klot, sfär, begränsningsyta, mantelyta, volym

Underlag för bedömning:

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Bedömningen sker vid diskussioner, inlämningsuppgifter och prov.

 

Uppgifter

  • Läxa matematik

  • Matematikprov, kapitel 3 Geometri