Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och väder

Skapad 2021-01-13 15:15 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Att förstå sig på begreppen densitet, ledning, strömning och strålning gör så att vi idag kan förutspå väder samt att vi kan utveckla miljövänligare energialternativ.

Innehåll

 

Arbetsområde:

 

Fysik: Värme och väder (densitet). V47- V5

 

      Syfte 

 

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

 

Centralt innehåll: 

 

  • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. 

 

Begrepp: massa, volym, densitet, värmekapacitet, lyftkraft, bimetall, termostat, absoluta nollpunkten, fixpunkter, ledning, strömning, vakuum, strålning, solfångare, solceller, högtryck, lågtryck, vindriktning, isobar, front, sjöbris, kondensera, barometer, anemometer, termometer, hygrometer, pluviometer

 

Arbetssätt: 

 

Genomgångar, gruppdiskussioner, eget arbete, demonstrationer, filmer 

 

Bedömning:  

 

Sker på lektioner och vid prov.  

 

Lärobok: Fysik spektrum.  

 

Sidor: kap.4 s.99-129.

 

 

 

 

 

 

 

Du skall kunna: 

Sidor 

Vecka 

Kan 

Du ska kunna förklara begreppen massa, volym och densitet samt beräkna ett ämnets densitet.  

 Sid: 100-102

https://www.youtube.com/results?search_query=Densitet

https://www.youtube.com/watch?v=FHqMj0LKD-c&t=36s

V 50-51

 

Du ska kunna förstå begreppet värme samt hur värme påverkar densiteten av ett ämne.

Sid: 103-105

https://www.youtube.com/results?search_query=Densitet

https://www.youtube.com/watch?v=FHqMj0LKD-c&t=36s

V 50-51

 

Du ska kunna förklara vad en bimetall är samt var de används och hur det fungerar.  

Sid:103-105

V 50-51

 

Du ska förstå vad den absoluta nollpunkten är och vattnets ovanliga egenskaper.

Sid: 107

https://www.youtube.com/watch?v=PG_zwjKLT_A

V 50-51

 

Du ska kunna förstå hur gas påverkas av värme.

Sid 108

V 50-51

 

Du ska förstå hur värme sprids (Ledning, strömning och strålning) och hur man kan utnyttja det i vardagslivet.

 Sid 109-113

https://app.studi.se/l/vaermeoeverfoering-konvektion-konduktion-straalning

https://www.youtube.com/watch?v=jFVpywNngwo

 

 

V 2

 

Du ska förstå hur en termos fungerar.  

Sid 114

V 2

 

Du ska kunna förklara hur vindar, sjöbris, lågtryck, högtryck, regn/snö/hagel uppstår.  

Sid: 115-124

https://www.youtube.com/watch?v=K3JbQWEr5O4

https://www.youtube.com/watch?v=Ck423a46rFs

https://www.youtube.com/watch?v=CpO0JENgE1o

https://www.youtube.com/watch?v=f-Rf1eAzGSk

https://www.youtube.com/watch?v=f-Rf1eAzGSk

https://app.studi.se/l/regn

 

 

V 3

 

Du ska förstå skillnad mellan varm och kallfront 

Sid: 122

https://www.youtube.com/watch?v=CywYFD7eODA

https://www.youtube.com/watch?v=r0jW8cJE420

https://www.youtube.com/watch?v=f-Rf1eAzGSk

V 3 

 

Du ska förstå symbolerna på en väderkarta.   

Sid 117-118 

https://www.youtube.com/watch?v=f-Rf1eAzGSk

https://www.youtube.com/watch?v=f-Rf1eAzGSk

V 4

 

Du ska kunna förklara vad växthuseffekten, förstärktväxthuseffekt och vad som påverkar det och hur vi kan hindra den.

Sid: 119

https://app.studi.se/l/vaexthuseffekten

https://app.studi.se/l/vaexthuseffekten

https://app.studi.se/l/saa-minskar-du-ditt-koldioxidavtryck?subject=64404

https://www.youtube.com/watch?v=XTrxHdrpOvk

https://www.youtube.com/watch?v=HX4flxQM52I

V 4 

 

Du ska kunna förklara begreppet värmekapacitet.

Genomgång på lektionen. https://app.studi.se/l/vaermekapacitet

https://www.youtube.com/watch?v=AsMRGASGZyU

 

 

 

Du ska även kunna begreppen ovan.

 

Hela perioden 

 

Repetition och Prov 

 

V 5

 

 

‘ 

 

Provet kommer att vara skriftligt och bestå av alternativfrågor samt resonerande frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömningsmatris

E

C

A

Kunskaper

 

Förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen. 

Grundläggande

Ge exempel på och beskriver

Viss användning av begrepp

Goda 

Förklara och visar på samband

Relativt god användning av begrepp

Mycket goda

Förklara och visar på samband

Generella drag

God användning av begreppFörmågan att genomföra systematiska undersökningar i kemin. 

Bidrar till att formulera och ger förslag på förbättringar

I huvudsak fungerande

Enkla slutsatser

Enkla dokumentationer

Formulerar och ger förslag på förbättringar

Ändamålsenligt

Utvecklade slutsatser

Utvecklade dokumentationer

Formulerar och ger förslag på förbättringar Ändamålsenligt och effektivt

Välutvecklade slutsatser

Visar nya tänkbara frågeställningar att undersöka

Välutvecklade dokumentationer

 

Förmågan att använda kunskaper i kemin för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. 

 

 

I huvudsak, skapar enkla texter, viss anpassning till syfte
För diskussionerna till viss del framåt

Enkla motiveringar

Relativt väl, utvecklade texter, relativt god anpassning till syfteFör diskussionerna framåt

Utvecklade motiveringar 

Väl, välutvecklade texter, god anpassning till syfte
För diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem

Välutvecklade motiveringar

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: