👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - ljus, ljud, lukt, smak och temperatur

Skapad 2021-01-13 15:38 i Säteriskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med lukt, smak, temperatur, ljud och ljus i NO. Vi jobbar med detta i 3 veckor.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Arbetet kommer att utveckla din förmåga att ta kloka beslut och lära dig begrepp inom området.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

 • Läsa texter och se på filmer om lukt, smak, temperatur, ljud och ljus. 
 • Göra experiment och tester inom området.
 • Göra temperaturmätningar och dokumentera i diagram. 
 • Använda modeller av termometrar för att förstå temperaturskillnader.
 • Göra presentationer för varandra inom området. 

Det här ska du lära dig

 • Smaksinnet sitter i tungan.
 • Luktsinnet sitter i näsan.
 • Vi använder lukt och smak t.ex för att kunna avgöra vilken mat och miljö som är bra för oss.
 • Ljud består av ljudvågor i luften. Ett medium är en förutsättning för ljud.
 • Vi uppfattar ljud via trumhinnan, hörselbenen och hjärnan.
 • Ljus från en ljuskälla reflekteras mot föremål. Detta gör att vi kan se dem.
 • Ljus är mycket snabbare än ljud.
 • Skuggor uppstår när ljuset inte kommer fram. 
 • Vi mäter temperatur med en termometer. 
 • Vattnets kokpunkt och fryspunkt.
 • Kroppens temperatur.
 • De flesta ämnen utvidgas i värme.

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

ätbart, förbrukningsdatum, ljudvågor, eko, trumhinna, hörselben, buller, ljuskälla, reflektera, skugga, termometer, temperatur, skala, kokpunkt, fryspunkt, grader, Celcius, feber

 

 

Så här får du visa dina kunskaper

 • Du får skriva frågor på ämnet till en gemensam kahoot.
 • Du får göra en presentation om ljus, skugga och reflektion.
 • Du får berätta om när vatten fryser och kokar, samt vilken temperatur din kropp har.
 • Du får göra ett stapeldiagram med olika temperaturer. 
 • Du får berätta för en kamrat om hur ljud startar och kommer till din hjärna.
 • Du får berätta om temperaturskillnaden mellan våra årstider.

 

Uppgifter

 • Läsförståelse om ljud och hörsel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3