👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kap 2 Samband och förändring v. 2-6

Skapad 2021-01-13 15:12 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Samband och förändring kap 2.

Innehåll

Pedagogisk planering:

Samband och förändring; åk 9  

Syfte och långsiktiga mål

Under momentet ska du få möjlighet att:

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband

·       använda matematikens uttrycksformer för att kunna samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Lärandemål

       Du ska kunna:

·       begreppen som tillhör kapitlet

·       rita koordinatsystem

·       ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem

·       beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler

·       beskriva och tolka olika typer av samband och förändringar m.h.a funktioner och räta linjens ekvation

·       uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent

 

Begrepp: x-axel, y-axel, koordinatsystem, origo, koordinat, linjära samband, jämförpris, storhet, diagram, graf, formel, proportionell, proportionalitet, konstant, variabel, funktion, linjär funktion, räta linjens ekvation, procent, förändringsfaktor, procentuell förändring

 

Undervisning

·       Genomgångar och lärarledda gruppdiskussioner

·       Enskilt arbete

·       Problemlösning i gruppform

 

 

Underlag för bedömning

Skriftliga diagnoser/stenciler och test samt muntliga diskussioner enskilt och i grupp.

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Lektion 4

2

 

Repetera procent från åk 7 & åk 8.

2.4 Procentuell förändring s.74 - 77

 

Fortsätta med 2.4

Övningsblad 2.4 A

3

Digitalt pass 2.5

Repetition

2.1 – 2.3

 

2.5 Upprepad procentuell förändring

s.78 - 81

Fortsätta med 2.5

Övningsblad 2.5

Repetera hela kapitlet

4

Stor uppgift tillsammans

 

 

Begreppstest och Kapiteltest

Basläger alt hög höjd

Basläger alt hög höjd

5

Digitalt pass

 

Repetera problemlösning hela kapitlet

Repetera problemlösning hela kapitlet

Repetera problemlösning hela kapitlet

6

PROV kap 2

 

Kapitel 4 startas upp

Prio från 7 till 9

 

 

 

Uppgifter

  • v 6, Matteprov, Ma