Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4B - kapitel 6

Skapad 2021-01-13 15:08 i Furulundsskolan Halmstad
Mattespanarna 4A, kapitel 1 - Om tal
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med kapitel 6 som handlar om taluppfattning, addition, subtraktion och problemlösning.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Arbetsgång

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av t ex. spel.
 • Använda oss av chromebook.

Begrepp

siffra, talsort, differens, addition, tal, positionssystem, ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental och hundratusental 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

 • Förstå och använda begreppen tal, siffror och positionssystem i talområdet 0-1000 000..
 • Läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
 • Storleksordna tal inom talområdet.
 • Om talserier och talmönster.
 • Kunna använda algoritm för addition och subtraktion
 • Kunna lösa elevnära matematiska problem
 • Använda miniräknare

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt.
 • Skriftligt prov
 • Problemlösningsuppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på matematik 4B kapitel 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Talsorter Storleksordna tal Placera tal på tallinje
På provet visar du att du har enkla kunskaper om begreppen från kapitlet.
På provet visar du att du har utvecklade kunskaper om begreppen från kapitlet.
På provet visar du att du har välutvecklade kunskaper om begreppen från kapitlet.
Metod
Utför beräkningar av addition och subtraktion
På provet visar du att du har enkla kunskaper om metoder från kapitlet.
På provet visar du att du har utvecklade kunskaper om metoder från kapitlet.
Kommunikation och resonemang
Visa hur du löser uppgifter och svara med rätt enhet
På provet visar du på ett enkelt sätt hur du löser en textuppgift.
På provet visar du på ett utvecklat sätt hur du löser textuppgifter och svara med rätt enhet.
Problemlösning
På provet påbörjar du eller avslutar att lösa en problemlösningsuppgift.
På provet löser du någon problemlösningsuppgift då metoden är okänd.
På provet löser du flera problemlösningsuppgifter då metoden är okänd och använder effektiva metoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: