👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 6 Släktingar och färger

Skapad 2021-01-13 15:19 i Svanberga skola Norrtälje
Språk år 6
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vi jobbar med: familjen/släkten, färger, språkbyggnad.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v. 2-10

Förmågor

 • förstå innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • reflektera över kulturella företeelser
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Övergripande mål och riktlinjer

Kommunicera på ett främmande språk på ett funktionellt sätt 

Internationellt perspektiv

 Kunna lära och arbeta både självständigt och med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Berätta om min släkt
 • Beskrivningar; både förstå andras och själv kunna beskriva
 • Färger - både i enskilda färger och tillsammans med förstärkande ord.
 • Språkbyggnad, vanliga verb, prepositioner och frågeord.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Samtal/Diskussioner under lektionerna
 • Enskild uppgift - mitt släktträd.

     Summativ

 • Läxförhör
 • Muntligt och skriftligt prov 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Arbeta med texter och övningar i boken 
 • Genomgångar och diskussioner på lektionerna
 • Träna på läxor (ord/fraser)

Uppgifter

 • Meine Verwandten

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
 • M2  4-6
 • M2  4-6
 • M2  4-6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Förstå text
 • M2  4-6
 • M2  4-6
 • M2  4-6
 • M2  4-6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
 • M2
 • M2
 • M2  4-6
 • M2  4-6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategi för lyssnande
 • M2
 • M2  4-6
 • M2  4-6
 • M2  4-6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Formulera sig muntlig
 • M2
 • M2
 • M2  4-6
 • M2  4-6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Formulera sig skriftligt
 • M2
 • M2  4-6
 • M2  4-6
 • M2  4-6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig muntligt
 • M2
 • M2
 • M2  4-6
 • M2  4-6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig skriftligt
 • M2
 • M2
 • M2  4-6
 • M2  4-6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Strategi för interaktion
 • M2
 • M2
 • M2
 • M2  4-6
 • M2  4-6
 • M2  4-6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Kommentera företeelser
 • M2
 • M2  4-6
 • M2  4-6
 • M2  4-6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

M2
Spanska 6

Når ännu inte målen
Hörförståelse
Du kan förstå...
vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Läsförståelse
Du kan förstå...
vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Skriva/Tala
Du kan formulera dig...
mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.