👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 2 Matematikboken Alfa

Skapad 2021-01-13 15:43 i Sjökarbyskolan Österåker
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel lär vi oss mer om multiplikation och division.

Innehåll

Matematikboken Alfa - kapitel 2 Multiplikation och division

Arbetsgång: ca 5 veckor

När
 du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • kunna räkna multiplikation och division i huvudet
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna multiplicera med 10, 100 och 1000
 • kunna multiplicera med tal som slutar på 0

Begrepp:

Multiplikation
Faktor
Produkt
Division
Hälften
Nämnare
Täljare
Kvot

Bedömningstillfällen:

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett avslutande test/diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6