Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HAVHNT01: Hårdelen

Skapad 2021-01-13 16:55 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Hantverk
Under vårterminen kommer ni i denna kurs att arbeta med olika ansiktsformer och vad olika frisyrer gör till dessa. Ni kommer även bl.a. fortsätta att arbeta med olika grund tekniker.

Innehåll

Planering för vecka 3-22

Olika ansiktsformer och olika frisyrtekniker är en viktig del för att kunna se vad som är mer passande och även för att kunna hantera, styla och utföra olika grundtekniker på olika hårtyper. Viktigt är även att få kunskap om skissteknik och teknisk beskrivning samt skötsel av alla saker och ting inom yrkets arbetsmiljö samt på arbetsplatsen och ergonomi. 

 

 

Under vårterminen -21 kommer vi bland annat att räta ut nedan frågor:

Vilka olika ansiktsformer finns och vad gör olika frisyrer till ansiktsformerna?

Hur kan man styla om sig själv eller andra? 

Vilka olika grundtekniker finns och hur utför man dessa?

Hur gör man en hårskiss och teknisk beskrivning?

Hur lär man sig att se formen på frisyrer?

Hur sköter man alla olika saker och hur ska arbetsplatsen vara inom valt yrke? 

Vad innebär ergonomi för valt yrke?

 

Tidsplanering

Fredagar

Moment

v.3, 4   

Inför ”Make Over”/ Olika ansiktsformer, -digitalt                       

v.5

Inför ”Make Over”/Styla om dig själv och gör en teknisk beskrivning till det

v.6, 7

”Tema grundteknik”, övning

v.8

Sportlov

v.9-12

”Make Over”                                                                     

v.12

Redovisning/ reflektion                                                                          

v.13

Långfredag

v.14

Påsklov

v.15

Resurspass                                                                                                                                     

v.16

Tema ”grundtekniker”                          

v.17

Test på ”grundtekniker”                     

v.18 och v.20

Auskultation

v.19

Lov/ Kristi himmel

v.21

Tema ”grundtekniker”

v.22

Resurspass

med reservation av ändringar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vanligt förekommande tekniker och metoder för att utföra arbeten eller förverkliga idéer till färdiga produkter.
  Hav  -
 • Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande.
  Hav  -
 • Skissteknik, ritteknik och konstruktion.
  Hav  -
 • Färg- och formlära.
  Hav  -
 • Fackspråk för att förstå och följa instruktioner och för att kommunicera kring arbetsprocessen.
  Hav  -
 • Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg.
  Hav  -
 • Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt samt hur man använder eventuell skyddsutrustning.
  Hav  -

Matriser

Hav
HAVHNT01 Hårdelen/ teknisk beskrivning över din styling

E
Enkel
C
Utförlig/ Med viss säkerhet
A
Detaljerad/ Med säkerhet
Kursmål 3: Teknisk beskrivning
Teknisk beskrivning över din egna styling
Du har på ett enkelt sätt visat förmåga att utföra en teknisk beskrivning i samråd med handledning.
Du har med viss säkerhet visat din förmåga att utföra en teknisk beskrivning efter samråd med handledare.
Du har på ett säkert och nyanserat sätt gjort en teknisk beskrivning efter samråd med handledare.

Hav
HAVHNT01: Make Over Hårdelen

E
C
A
Kursmål 1: Planering
Du har en enkel planering av vad du ska göra. Håller en viss ordning på saker i din omgivning men lite rörigt. Hanterar med viss säkerhet verktyg, maskiner, material.
Du har en god planering av de flesta moment. Håller en god ordning på din omgivning. Hanterar med viss säkerhet verktyg, maskiner, material.
Har mycket god planering, du vet vad du ska göra och hur. Håller en perfekt ordning och hanterar alla saker i din omgivning på ett professionellt sätt.
Kursmål 1 : Teknikutförande
Du visar enkla hår- tekniker i slutresultaten och använder arbetsmetoder i samråd med handledare.
Du visar med viss säkerhet mer komplicerade och genomarbetade hår-tekniker i slutresultatet samt väljer arbetsmetoder efter samråd med handledare.
Du visar med säkerhet komplicerade och väl genomarbetade hår-tekniker samt arbetsmetoder i slutresultatet, och gör du välgrundade samt nyanserade val efter samråd med handledare.
Kursmål 4: Formkänsla
Du visar på ett enkelt vis och med viss säkerhet en formkänsla för din valda frisyr samt visar du med viss säkerhet val av frisyr till ansiktsform.
Du visar med viss säkerhet en formkänsla för din valda frisyr samt anpassar frisyren efter ansiktsformen.
Du använder med säkerhet metoder för formkänsla och uppnår resultat som uppfyller höga krav på estetisk kvalitet.
Kursmål 8: Hygien
Du har viss ordning och renlighet på saker samt på din omgivning. Du arbetar till viss del hygieniskt korrekt samt använder en del skyddsutrustning.
Du håller en fungerande renlighet och ordning på saker samt på din omgivning. Du arbetar till största del hygieniskt korrekt och använder rätt skyddsutrustning.
Du hanterar och håller en mycket god renlighet och ordning på saker i din omgivning samt arbetar du på ett korrekt hygieniskt arbetssätt med rätt skyddsutrustning.
Kursmål 9: Ergonomi
Du har en enkel förståelse för ergonomi och använder med viss säkerhet metoder för att underlätta din arbetsställning.
Du har viss förståelse för ergonomi och använder med viss säkerhet metoder för att underlätta din arbetsställning.
Du har god förståelse för ergonomi och använder lämpliga metoder för att anpassa till bästa arbetsställning.

Hav
HAVHNT01: Tema "Grundteknik" för hårdelen

E
C
A
Kursmål1. Färdigheter i att utföra hantverkstekniker. Färdigheter i att planera, välja och använda lämpliga material, tekniker, verktyg och maskiner.
Eleven tolkar i samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning.
Eleven tolkar efter samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning.
Eleven tolkar efter samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning.
Kursmål 3. Färdigheter i att utföra skisstekniker, rittekniker och tekniska beskrivningar som är relevanta för det valda hantverksområdet.
I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla förslag på alternativa lösningar
I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade förslag på alternativa lösningar
I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar
Kursmål 4. Kunskaper om färg- och formlära samt färdigheter i att använda dem under skapandeprocessen.
Eleven använder i samråd med handledare och med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som går att använda i det avsedda sammanhanget.
Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som fungerar väl i det avsedda sammanhanget.
Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat som uppfyller höga krav på teknisk och estetisk kvalitet.
Kursmål 8. Färdigheter i att sköta och underhålla material, verktyg och maskiner.
Med viss säkerhet hanterar och vårdar eleven ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner i samråd med handledare
Eleven hanterar och vårdar på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner efter samråd med handledare.
Eleven hanterar och vårdar på ett professionellt, riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner efter samråd med handledare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: