👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Prima 1B

Skapad 2021-01-13 18:02 i Ödenäs skola Alingsås
Prima matematik 1B, en planering som tar med samtliga delar i boken.
Grundskola 1 Matematik
Tillsammans i klassen lär vi oss att lösa olika matematiska problem med hjälp av matematikboken samt praktiskt material. Vi kommer att samtala om och lösa de olika uppdragen i boken för att på detta sätt utveckla vår matematiska förmåga inom både addition och subtraktion.

Innehåll

Under vårterminen kommer ni att arbeta i Prima matematik boken 1B. 

Konkreta mål:

Följande begrepp kommer vi gå igenom och lära oss mera om:

 • Positionsystemet 0 - 9.
 • Talen 0 - 100
 • siffra, tal, ental, tiotal, hundratal.
 • addition och subtraktion i talområdet 0 - 20
 • ordningstal ( 1:a till 20:e)
 • Tvådimensionella (2D) geometriska objekt ( rektangel. kvadrat, triangel, cirkel).
 • Mönster och programmering.
 • Volym ( 1 liter = 10 dl).
 • Statistik.
 • Proportionella samband
 • Lägesord ( bakom, framför, ovanför med flera).

Hur ?

 • Vi kommer att laborera genom att använda praktiskt material i både klassrummet såväl som utomhus under terminen.
 • Vi kommer arbeta både ensam, i helklass samt i små grupper för att varje elev ska få möjlighet att skapa sig en förståelse samt befästa sin kunskap kring hur matematik fungerar.
 • Vi kommer spela olika spel för att utmanas inom ämnet.
 • Vi kommer att öva på olika lösningsmodeller för att på detta sätt synliggöra att det finns olika sätt att tänka kring matematiska problem. 
 • Vi lär av varandra! 

Bedömning?

I slutet av terminen kommer vi  ( jag och eleven) gemensamt titta på och bedöma hur hen utvecklat sin färdighet 

 • kring addition och subtraktion i talområdet  0 till 10 samt 0 - 20.
 • kring talen 1 - 100 och dess inbördes ordning.

Vi kommer även fundera över hur vi kan utmana oss vidare och få en god fortsatt progression (utveckling) samt ökad förståelse kring matematiken i år 2.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3