👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia, mätningar, värme, väder - vt 2021

Skapad 2021-01-13 19:13 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Under perioden jobbar eleverna med materia, värme och väder, gör mätningar och undersökningar.
Grundskola 7 Fysik
Vad är allt gjort av? Hur beskriver och studerar vi materia? Vad gör värme och hur sprids den? Varför är det sådant där väder i dag?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Du får bekanta dig med några av storheterna i fysik, lära dig bl.a. om massa, densitet, värme och väder, träna att räkna med storheter och enheter. Detta sker under lärarledda lektioner och arbete i egen takt. Du får också en introduktion till naturvetenskapliga undersökningar, hur man planerar, genomför och redovisar dem.

Det blir ett skriftligt prov vecka 7. I slutet av vecka 7 ska du också vara färdig med din redovisning av de undersökningar som har gjorts.

 

 

Matriser

Fy
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du ut­vecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
9. Dokumentation av undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier .
Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen. Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
10. Kunskaper om materia, värme och väder och användning av fysikens begrepp och modeller
Du har grundläggande kunskaper om materia, värme och väder och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp och modeller.
Du har goda kunskaper om materia, värme och väder och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp och modeller.
Du har mycket goda kunskaper om materia, värme och väder och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp och modeller.
Du utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.Du utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier .
Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen. Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
12. Användning av fysikaliska modeller
Du använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Du använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Du använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.